Startbijeenkomst ‘Versterken van de oncologische zorg in de eerstelijn door samenwerking’ (Nuenen)

In 2011 is een rapport van KWF Kankerbestrijding verschenen, waarin wordt gesteld dat er een grotere rol moet komen voor de eerstelijn bij de nazorg van kankerpatiënten. In het project ‘Versterken van de oncologische zorg in de eerstelijn door samenwerking' wordt er onderzocht hoe er een verantwoorde verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts mogelijk is.
Doel van het project is om gezamenlijk als urologen en huisartsen in de regio Eindhoven de nazorg te delen voor patiënten die een initiële behandeling van prostaatkanker hebben afgerond of in opzet  curatief behandeld zijn. Als basis hiervoor is een regionale standaard ontwikkeld en zijn er concept regionale transmurale afspraken gemaakt (RTA).

In een pilot wordt er onderzocht of werken volgens de standaard en bijbehorende concept RTA lukt en patiënt- en arts tevreden zijn met de verleende zorg en onderlinge communicatie. Als deelnemende huisarts of uroloog aan de pilot van het project "Versterken van de oncologische zorg in de eerstelijn door samenwerking" nodigen wij u van harte uit voor de startbijeenkomst.

Tijdens de startbijeenkomst is er gelegenheid tot nadere kennismaking met elkaar, is er een toelichting op de standaard en de RTA en zal middels casuïstiek  aandacht zijn voor de juiste invulling van de nazorg.  Het  gezamenlijk bespreken van aandachtspunten en knelpunten is een belangrijk element van de avond.

  • Meer informatie en inschrijven

volg ons: