seminar Medische oncologie

De regionale werkgroep Medische oncologie, locatie Leiden organiseert jaarlijks een tweedaags seminar. De doelstelling van dit seminar is het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van de integratie tussen de medisch professionals in de regio Leiden. Het thema van dit jaar is ‘palliatieve zorg in de oncologie’.
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: communicatie in de oncologie, organisatie van de palliatieve zorg in het ziekenhuis en pijnbestrijding. Ook is er aandacht voor de behandeling van het gemetastaseerd mammacarcinoom.

Doelgroep
Internist-oncologen, radiotherapeuten, oncologisch chirurgen, physician assistents, verpleegkundig specialisten en specialisten in opleiding uit regio Leiden.
Een medisch specialist mag maximaal een verpleegkundig specialist meenemen naar het seminar. Verpleegkundig specialisten dienen zich ook aan te melden.

Programmacommissie:
Koos van der Hoeven, internist-oncoloog LUMC/voorzitter
Hans Gelderblom, internist-oncoloog LUMC
Marije Slingerland, internist-oncoloog LUMC
Harm Sleeboom, internist-oncoloog HagaZiekenhuis
Heidi van Doorne-Nagtegaal, adviseur Netwerken IKNL locatie Leiden
Marjolein Wolters, secretaresse IKNL locatie Leiden
Yvon van Iterson, secretaresse IKNL locatie Leiden


Dit is een tweedaags seminar. Graag aangeven voor welke dag(en) u zich inschrijft.

 

 

14.30 uur

15.00 uur

 

15.15 uur

 

15.45 uur

 

16.15 uur

 

16.45 uur

17.15 uur

 

17.45 -18.30

 

19.30 uur

Donderdag 10 april

Inchecken hotel, ontvangst met koffie en thee in de lounge

Welkom door Koos van der Hoeven

Sessievoorzitter: Erdogan Batman, internist-oncoloog Diaconessenhuis Organisatie palliatieve zorg in de 2e  lijn – expert centra palliatieve zorg

Yvette van der Linden, radiotherapeut LUMC

Palliatief team in de 2e lijn – opzet palliatie team HagaZiekenhuis

Patricia Quarles van Ufford, internist-oncoloog HagaZiekenhuis

Lokale pijnbestrijding: voor wie, hoe en wanneer?

Matthias Pantel, anesthesioloog HagaZiekenhuis

Pauze met kleine versnapering

Permanente drains voor maligne ascites en pleuravocht

Arian van Erkel, radioloog LUMC

Hoe houd ik het vol als oncoloog? Tips om te overleven

Mariska Koster, medisch adviseur Achmea

Diner

 

 

09.00 uur               

 

 

10.30 uur

10.45 uur

12.15 uur

Vrijdag 11 april

Sessievoorzitter: Harm Sleeboom

Workshop communicatie in de oncologie NVPO/IKNL

Trainers: Annette Pet, hoofd patiëntenzorg Helen Downing Instituut

               Margot Remie, adjunct directeur De Vruchtenburg Rotterdam

               Marike Moss, klinisch psycholoog MCH

Pauze

Workshop communicatie in de oncologie (vervolg) NVPO/IKNL

Lunch

 

13.15 uur

 

13.35 uur

 

13.55 uur

 

14.15 uur

 

14.35 uur

Sessievoorzitter: Frank Jeurissen, internist-oncoloog MCH

Radiotherapie na positieve okselklier bij mammacarcinoom

Henk Struikmans, radiotherapeut-oncoloog MCH

Chirurgie na positieve okselklier bij mammacarcinoom

Gerrit-Jan Liefers, chirurg LUMC

Systemische behandeling van her 2 neu positief mammacarcinoom

Monique Bos, internist-oncoloog RdGG

Behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom, hormoonrefractair

Judith Kroep, internist-oncoloog LUMC

Afsluiting door Koos van der Hoeven

Donderdag 10 en vrijdag 11 april 2014
NH Hotel Zandvoort
Burgemeester van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
Aan dit seminar kunnen ongeveer 60 deelnemers deelnemen.
€ 75,00 voor 2 dagen en € 50,00 voor 1 dag.
€ 5,- parkeerkosten per dag. Dit is een gereduceerd tarief aangeboden door het hotel.
Accreditatie in aanvraag bij NIV, NVRO, NVvH, NAPA, VSR en bij de V&VN specifiek voor verpleegkundig specialisten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Yvon van Iterson, secretaresse
071 525 97 59 / l.symposia@iknl.nl

volg ons: