Samen verbeteren; regionale longkankerzorg Zuidwest Nederland

Het dagelijks bestuur van het regionale netwerk longoncologie Zuidwest Nederland organiseert voor de tweede keer een interactieve bijeenkomst waarin niet alleen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen besproken worden maar de bijeenkomst is ook bepalend voor de wijze waarop patiënten met (verdenking van) longkanker in dit netwerk behandeld worden.
Voor wie:
Longartsen, (thorax)chirurgen, oncologie-verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, radiotherapeuten en andere betrokkenen bij longoncologie binnen het regionaal netwerk longoncologie Zuidwest Nederland.

Doel:
Afspraken maken over de vormgeving van longkankerzorg in de regio.

INSCHRIJVEN
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

LILLY, Bristol-Myers Squibb, Roche

09.30 uur
Inloop

10.00 uur
Opening en welkom

P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis


10.20 uur
Samen afstemmen hoe onze zorg eruit ziet. Hebben we daar echt iets aan?

P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis en W.E.J.J. Hanselaar, longarts, Franciscus Ziekenhuis

10.50 uur
Is de tijd rijp voor sublobaire resecties bij geselecteerde patiënten met vroeg stadium NSCLC

A.P.W.M. Maat, thoraxchirurg, Erasmus MC en dr. E.J. Veen, chirurg, Amphia


11.20 uur
Follow-up van carcinoide. Domein van de expert of kunnen we het allemaal?

dr. J. Hofland, internist-endocrinoloog, Erasmus MC


11.50 uur
Netwerkgelegenheid


12.10 uur
Nieuwe mogelijkheden geven nieuwe vragen. Hoe kan beslissingsondersteuning hierbij helpen?
mw. dr. V.M.H. Coupe, universitair hoofddocent decision modelling, VUMC

13.00 uur
lunch


14.15 uur
De actielijst concretiseren, wat doen we wel/niet in de regio? Pitches

Resultaten CONVERT trial (naam spreker radiotherapeut volgt)

Onderzoek naar toegevoegde waarde follow-up, E.R.E. van Thiel, longarts, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Hamlet trial (naam spreker volgt)

Screening bij longkanker – NELSON. Mw. dr. S.C. van het Westeinde-Keizer, longarts, Maasstad Ziekenhuis

Laatste levensfase, soms al goed maar het kan altijd beter! P.W.A. Kunst, medisch specialist


15.05 uur
Netwerk discussie moment met de vraag wat doen we in de regio?

15.20 uur
Afspraken maken: wat gaan we doen?


15.50 uur
Synchroon gemetastaseerde tumoren in de long

mw. M. Duijm, arts-onderzoeker, Erasmus MC

16.20 uur
Afsluiting en samenvatting

Paul van den Berg


16.30 uur
Napraten en evalueren


Datum:
11 november 2016


Locatie:
Van der Valk

Hotel Ridderkerk

Krommeweg 1

2988 CB Ridderkerk

Voor de routebeschrijving

klik hier.

Kosten:
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 60 deelnemers deelnemen.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij de NVALT, NVvH, NVVP, NVT, NVRO, NVNG, NVvR, VSR en het Kwaliteitsregister V&VN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met


inhoudelijk:

mw. G.H. Venn-de Bruin (g.debruin@iknl.nl)

inzake uw aanmelding:

Mw. P.J. van Dijk (n.vandijk@iknl.nl)

volg ons: