Regionale bijeenkomst colorectaal carcinoom (INSCHRIJVING GESLOTEN)

wat is nieuw, van richtlijn tot organisatie van zorg?

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het colorectaal carcinoom.
Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de nieuwe richtlijn waarbij aandacht voor beeldvormend onderzoek, radiotherapeutische behandeling en de systemische behandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom.

Voor wie:

Radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten, gastro-enterologisch geïnteresseerde verpleegkundigen, huisartsen met aandachtsgebied colorectaal carcinoom.  

 

Voor een evenredige verdeling van de deelnemers is een maximum aantal per doelgroep vastgesteld. In eerste instantie kunnen wij 3 verpleegkundigen per ziekenhuis toelaten.

Resultaat:

  • U wordt geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen en de invloed hiervan op de dagelijkse praktijk .

17.30 - 18.30 uur               

Ontvangst met brood-/snackbuffet en inschrijving

 

18.30 - 18.35 uur

Inleiding door avondvoorzitters

Mw. drs. A. Slot, radiotherapeut-oncoloog, RIF

Dr. K. Havenga, chirurg-oncoloog, UMCG

 

18.35 uur - 18.55 uur       

1. MRI: lymfekliermetastasen bij het rectumcarcinoom

Dr. D.B. Rouw, radioloog, Martini ziekenhuis

 

18.55 - 19.20 uur               

2. Radiotherapie min(der) of meer

Dr. O.B. Wijers, radiotherapeut-oncoloog, RIF

 

19.20 - 19.45 uur               

3. Systemische therapie bij het primair gemetastaseerde colorectaal carcinoom: ‘targeted’ therapie en behandelvolgorde

Mw. dr. E.J.M. Siemerink, internist-oncoloog, ZGT

 

19.45 uur - 20.05 uur       

Pauze

 

20.05 uur - 20.20 uur

Regionale cijfers en ontwikkelingen colorectaal carcinoom:

NKR en rapport ‘Kwaliteit in Beeld’

Mw. dr. M.A.G. Elferink, onderzoeker, IKNL

 

20.20 uur - 20.45 uur

Darmkankerscreening: stand van zaken Noordoost Nederland

Dr. M. van Haastert, MDL-arts, Martini ziekenhuis

 

20.45 uur -  21.00 uur

Veldagenda Oncologie en Comprehensive Cancer Networks: regionale samenwerking colorectaal carcinoom?

Ing. P.M.J.F. Veldhuis, adviseur netwerken, IKNL

 

21.00 uur             

Afsluiting

Dinsdag 20 januari 2015

 

Bilderberg Grand Hotel Wientjes

Stationsweg 7, 8011 CZ  Zwolle

t 038 425 42 54

Kosten:

Deelname is gratis

 

Accreditatie:

Accreditatie  is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register en bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

Inhoudelijke vragen: Patrick Veldhuis, p.veldhuis@iknl.nl of t 06 46 13 93 50  

Over uw aanmelding: Marlon Tonis, m.tonis@iknl.nl of t 088 234 64 82

volg ons: