Regionaal symposium Mammacarcinoom (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Door wie en wat wordt de behandeling van het mammacarcinoom bepaald?

De behandeling van het mammacarcinoom wordt steeds meer op maat gemaakt en er zijn steeds meer diverse typen patiënten te onderscheiden. Zo kunnen we optimaal vorm geven aan zorg op maat voor onze diverse patiënten.  Specifieke patiëntengroepen komen hierbij aan bod: de oudere borstkankerpatiënt en de zwangere borstkankerpatiënt. Daarnaast brengt de verdere subtypering van borstkanker ook ontwikkelingen met zich mee in (neo) adjuvante behandeling.

Voor wie:

Radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten, mammacare verpleegkundigen, gynaecologen, specialist ouderengeneeskundeResultaat:

In dit symposium geven we een multidisciplinair, up-to-date overzicht van onderzoek en behandeling van het mammacarcinoom, in regionaal perspectief.  Zo kunnen we optimaal vorm geven aan zorg op maat voor onze diverse patiënten. Niet alleen zien we diversiteit in onze patiëntengroep, twee verschillende presentaties laten diversiteit zien in de toepassing van specifieke behandelingen in Nederland, maar ook in de regio. Wat zijn de oorzaken van variatie in directe mammareconstructie na ablatio? En wat kunnen we leren van andere praktijkvariatie en best practices om de zorg voor borstkankerpatiënten verder te optimaliseren?

Deze ontwikkelingen en de invloed hiervan op de dagelijkse praktijk wordt middels diverse presentaties met u besproken en bediscussieerd.

U kunt zich voor dit symposium niet meer inschrijven!

17.30 uur

Inschrijven en ontvangst met brood en buffet

18.30 uur

Welkom door Mw. A.H. Honkoop en Mw. H. de Graaf

18.35 uur

Wat is de rol van de geriater bij de behandeling van de oudere borstkanker patiënt

geriater algemeen of STZ-ziekenhuis

19.00 uur

Wat is de rol van de gynaecoloog bij de zwangere borstkanker patiënt

gynaecoloog algemeen of STZ-ziekenhuis

19.25 uur

Wat zijn de ontwikkelingen in (neo) adjuvante behandeling én bij gemetastaseerde ziekte? Mw. C.P. Schröder, medisch oncoloog UMCG (o.v.b.)

19.50 uur

Wat is de rol van de hoofdbehandelaar: shared decision of paternalisme?

Dhr.  J. de Vries, chirurg-oncoloog UMCG

20.10 uur

Pauze

20.30 uur

Wat is de rol van de NBCA-data op variatie in directe reconstructie na ablatio

Dhr. K. Schreuder, onderzoeker IKNL

20.45 uur

Wat is de rol van het IKNL en data NKR: regionale rapportage én benchmarken op praktijkvariatie

Mw. M. Gort/Dhr. P.J. Veldhuis, adviseur IKNL

21.00 uur

Afsluiting

Dinsdag 24 november 2015 van 18.30 uur tot 21.00 uur

Hotel Wientjes, Zwolle

Voor de doelgroepen is accreditatie aangevraagd.

 

Kosten
Deelname aan het symposium is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 100 deelnemers deelnemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anke de Greef, secretaresse, 088 234 69 71 / a.degreef@iknl.nl

volg ons: