Regiobijeenkomst Zuid West aanvullende oncologische zorg

De richtlijn Oncologische revalidatie is in revisie. Graag brengen wij u tijdens deze bijeenkomst op de hoogte van de belangrijkste veranderingen in de richtlijn.

Deze bijeenkomst staat in het teken van het samenwerken aan optimale aanvullende zorg op maat.
Hoe zorgen we in de regio voor een gerichte verwijzing en een dekkend aanbod voor mensen die zorg zoeken om te herstellen van kanker en de gevolgen van de behandeling?

   

 
We presenteren de Verwijsgids Kanker waarin vanaf najaar 2016 digitaal deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden bij kanker te vinden zijn.

Ook krijgt u een beeld van hoe organisaties in de eerste en tweede lijn aanvullende zorg vormgeven en de verwijzing hiernaar hebben georganiseerd.

Tot slot verkennen we met elkaar of het aanbod aan aanvullende zorg dekkend is voor de regio, wat de verbeterpunten zijn en hoe we die kunnen realiseren.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor genodigde aanbieders van revalidatie-, rehabilitatie-, paramedische- of psychosociale zorg voor (ex-)patiënten met kanker in de regio Zuid West (Rotterdam, Drechtsteden, West Brabant,  Zeeland en Breda).

 
 

INSCHRIJVEN
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 75 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

IKNL behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de doelgroep behoren, niet in te schrijven voor deze bijeenkomst.

16.30 uur

Ontvangst met koffie en thee


17.00 uur

Introductiebijeenkomst en regionale uitdaging.

Floriske Dalhuisen, adviseur oncologische zorg, IKNL


17.10 uur

Oncologische revalidatie: de revisie van de richtlijn en de rol van medisch specialistische revalidatie.

Bas van de Weg, revalidatiearts,Revant


17.30 uur

Netwerkvorming in de eerste lijn: multidisciplinaire initiatieven.

Claudia van Genderen, projectleider oncologienetwerken, Stichting Koel

Michelle Verseveld, oncologie en oedeemfysiotherapeut, Fysiotherapiepraktijk de Lus

17.50 uur

Verwijsgids Kanker: presentatie digitale wegwijzer naar ondersteunende zorg

Trudy Kolman, projectleider, IKNL

18.05 uur

Lessen van gevorderde netwerkers: do’s en don’ts bij samenwerking in de zorg

Ronald van Broekhoven, fysiotherapeut, Van Broekhoven Fysiotherapie


18.25 uur

Pauze met soep en broodjes


19.00 uur

Zorg op orde in de subregio kennis maken met de aanwezige aanbieders in de subregio en verbeterpunten formuleren


20.10 uur

Terugkoppeling uit de subregio’s en afronding. Floriske Dalhuisen, adviseur oncologische zorg, IKNL

Donderdag 24 november 2016

16.30 – 20.30 uur


Kellebeek College

Oostelijke Havendijk 1

4704 AD Roosendaal


Routebeschrijving

Deelname is gratis

Floriske Dalhuisen
f.dalhuisen@iknl.nl
06 463 939 64

volg ons: