Regiobijeenkomst Normen in de Oncologie

SONCOS stelt met haar multidisciplinaire normering voor de oncologie minimumeisen waaraan zorginstellingen en zorgprofessionals moeten voldoen om oncologische zorg te verlenen. Hoe kunnen deze normen het beste in de praktijk worden toegepast? Wanneer voldoet een ziekenhuis hieraan?

Een afgevaardigde van het SONCOS-bestuur geeft een toelichting op het huidige normeringrapport en kijkt hij naar de toekomst van de normen in de oncologie.
Tijdens de themabijeenkomst zal de inspecteur intramurale gezondheidszorg (IGZ) een toelichting geven over het handhaven van de normen.  

Een afgevaardigde van zorgverzekeraar Achmea zal antwoord geven op de vraag welke criteria zorgverzekeraars hanteren voor de inkoop van oncologische zorg. Tevens zal zij antwoord geven op de vraag of zorgverzekeraars zich conformeren aan één uitvraag en hoe dit proces precies verloopt.  

Vervolgens bespreken we aan de hand van twee thema’s de invoering van de normen in uw ziekenhuis. Elk thema wordt kort met enkele concrete voorbeelden ingeleid, waarna u wordt gevraagd uw ervaringen over dit thema in uw ziekenhuis met de groep te delen. 

Denk aan:
Hoe heeft uw ziekenhuis het ‘service-level’ vastgelegd met de verschillende samenwerkingspartners?Op wat voor manier wordt er bij u invulling gegeven aan de rol van casemanager om de patiënt tijdens het gehele zorgproces in contact te brengen met de relevante zorgverleners? En hoe heeft uw zorginstelling de norm ten aanzien van bijvoorbeeld het verplegend personeel georganiseerd? 

Tot slot willen wij u de gelegenheid geven om vragen te stellen aan de sprekers tijdens een rondetafelsessie.

Voor wie?
Beleidsfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen, voorzitters oncologiecommissie, specialisten en verpleegkundigen werkzaam in de oncologie

17.00 uur     
Ontvangst met hapje en drankje

17.30 uur
Welkom door Ronald Spanjers, bestuurder IKNL en avondvoorzitter

17.35 uur
Inhoud SONCOS, het normeringsdocument en de toekomst

Koos van der Hoeven, internist-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum en voorzitter SONCOS

17.55 uur
Hoe handhaaft IGZ de normen?
Jan Maarten van den Berg, inspecteur intramurale gezondheidszorg

18.15 uur
Criteria voor inkoop oncologische zorg
Marlies Daris, manager afdeling zorg Achmea
 
18.35 uur
Service level vastgelegd (SLA)
Jeannette Hellendoorn, senior adviseur productontwikkeling IKNL
Daphne Vogels, bedrijfsondersteuner Màxima Oncologisch Centrum

18.55 uur
De rol van de casemanager
Joris Maas, manager oncologie Sint Jans Gasthuis, Weert

19.15 uur
Rond de tafel met experts; vragen en discussie

20.00 uur
Take home message, afsluiting en borrel

Dinsdag 4 november 2014
Antoni van Leeuwenhoek, zaal 4
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
Deelname is gratis. (maximaal 50 deelnemers)
Inschrijven kan door een email te sturen naar r.vanbasten@iknl.nl

Informatie: Mieke Schreuder, m.schreuder@iknl.nl of 06 54 29 04 94

volg ons: