Palliatieve zorg en Dementie Consortium Zuidwest Nederland (VOL)

In regio Zuidwest Nederland werken we in consortiumverband samen met acht netwerken palliatieve zorg (NPZ), IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Erasmus MC).

Het middagprogramma staat in het teken van het consortium en de stand van zaken van de activiteiten. Het avondprogramma is een kennismarkt over dementie en palliatieve zorg. Er is aandacht voor verdieping en voor de zorg in de eerste en tweede lijn. Aan bod komen het door verzorgenden/verpleegkundigen signaleren van veranderingen van symptomen, het objectiveren daarvan en hierover communiceren met de behandelend arts. Nieuw is de signaleringsset speciaal voor dementie en de methodiek daarvan.

Doel:

Verbindingen binnen het consortium versterken.

Informatie verkrijgen en informatie delen over dementie en palliatieve zorg.

Voor wie:

Middagprogramma:

Beleidsmedewerkers, netwerkcoördinatoren, netwerkvoorzitters en andere belangstellenden.

Avondprogramma:

In palliatieve zorg en dementie geïnteresseerde verzorgenden werkzaam in de thuiszorg en in instellingen, verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en consulenten palliatieve zorg, managers.

U kunt zich voor dit symposium niet meer inschrijven.

                                                                                                 

13.30 uur

Opening door dagvoorzitters mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt en

mw. M.M. de Boer- Dennert

Welkomstwoord mw. J. van Vliet, lid raad van bestuur, Bravis ziekenhuis

13.35 uur

Het Consortium Zuidwest Nederland, waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naar toe; ons meerjarenbeleidsplan 2016 -2020 Verbinden, uitwisselen en versterken .

Blik op de ontwikkelingen in de andere consortia

mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, internist-oncoloog, Erasmus MC, voorzitter van het consortium

14.00 uur

Transmurale palliatieve zorg in regio Zuidwest Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma. En wat betekent dit voor jou?

mw. A. van der Ark, onderzoeker, Erasmus MC

14.20 uur

PaTz landelijke uitrol, stand van zaken

dhr. C. Goedhart, arts-consulent palliatieve zorg, Leliezorggroep

14.40 uur

 

 

 

14.45 uur

 

 

 

14.50 uur

 

 

14.55 uur

 

Flitspresentaties consortiumprojecten

Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?

mw. J. van Esch, onderzoeker, Laurens

 

Deactiveren van ICD's (Implanteerbare Cardioverter Defribrillator) in de laatste levensfase: een pilotstudie

dhr. R. Stoevelaar, onderzoeker, Erasmus MC

 

Markeren

mw. C. Owusuaa, onderzoeker, Erasmus MC

 

Dak- en thuislozen

mw. S. van Dongen, onderzoeker, Erasmus MC

15.00 uur

Pauze

15.45 uur

Vrijwilligers, verbinden formele en informele zorg

Mw. E. van der Weijde, regiocoördinator VPTZ West-Brabant- Tholen,

mw. L. Otto, coördinator netwerk palliatieve zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen

16.15 uur

Vrijwilligers, verbinden formele en informele zorg –

wat is de regionale Best Practice? Stellingen en werken in subgroepen

17.00 uur

Gezamenlijke broodmaaltijd met soep

18.00 uur

Aanvang avondprogramma

18.00 uur

Opening door avondvoorzitters mw. M.M. de Boer- Dennert en mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, internist oncoloog, Erasmus MC

18.05 uur

Dementie en palliatieve zorg, wat is specifiek?

mw. H. Verhoek, dementieconsulent bij ketenzorg dementie Waardenland en consulent Palliatief team Beatrix Ziekenhuis

18.45 uur

Proactieve vroegtijdige zorgplanning

mw. M. Mahler, psycholoog, Kennis door Verbinding, Zorginstituut Nederland, stichting Kalorama

19.15 uur

Signaleren en stapsgewijs zorgproblemen in kaart brengen bij dementie

dhr. J. Joosten, teamleider, Hospice Tiel

19.45 uur

Vragen rondom het levenseinde

mw. A. van der Heide, hoogleraar Medische Zorg en Besluitvorming, Erasmus MC

20.15 uur

Discussie

20.30 uur

Afsluiting

13 oktober 2016 13.30 – 17.00 en 18.00 – 20.30 uur

Aula Bravis ziekenhuis

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

Routebeschrijving

Deelname is gratis

Er wordt geen accreditatie aangevraagd.

Inhoudelijk:

Maureen de Boer; m.deboer@iknl.nl

Inschrijving:

Nelleke van Dijk; n.vandijk@iknl.nl

volg ons: