Palliatieve zorg - Regionaal symposium “Palliatie volgens plan?!” INSCHRIJVING GESLOTEN

Op vrijdag 9 oktober, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, organiseert het Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG) voor de tweede maal een regionaal symposium Palliatieve Zorg voor aandachtsvelders, consulenten, artsen en alle andere zorgmedewerkers die betrokken zijn bij palliatieve zorg.
Twee jaar geleden werd het proactieve palliatieve zorgplan geïntroduceerd. Tijdens dit symposium staat de evaluatie en de invoering hiervan centraal. Er wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van het consultatieteam van het PPTG in de afgelopen twee jaar. ‘s Middags ligt de focus op niet-oncologische palliatieve zorg.

Voor wie
Voor aandachtsvelders, consulenten, artsen en alle andere zorgmedewerkers die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Resultaat
  • evaluatie en de invoering van het proactieve palliatieve zorgplan staan centraal
  • een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden van het consultatieteam van het PPTG
  • focus op niet-oncologische palliatieve zorg

U KUNT ZICH VOOR DIT SYMPOSIUM NIET MEER INSCHRIJVEN.


09.00 uur
Inschrijving

09.30 uur 
Welkom en opening door de dagvoorzitter
Petra van Lune, huisarts te Loppersum, kaderarts palliatieve zorg, consulent PPTG

09.40 uur
Het PPTG is 2! Ervaringen eerste 2 jaar consultatieteam PPTG
Annette van der Velden, internist-oncoloog Martini Ziekenhuis Groningen, kaderarts palliatieve zorg, consulent PPTG

10.05 uur 
Palliatie in het plan – een analyse van de pilot proactieve zorgplannen
Maaike Kok, arts-onderzoeker palliatieve zorg UMCG
 
10.30 uur
Koffiepauze

11.00 uur
Palliatie volgens plan?! Interview met huisarts en nabestaande
Interviewer: Rob Bruntink, freelance-journalist met specialisatie palliatieve zorg, hoofdredacteur Pallium

11.45 uur
Intermezzo

12.00 uur
Lunchpauze
 
13.00 uur
Spelen met proactieve zorgplanning – proactieve zorgplanning in verschillende sterfstijlen volgens STEM
Cilia Linssen, trainer, coach en adviseur communicatie en samenwerking in de zorg; directeur Instituut voor Communicatie Inzicht en Samenwerking in de Zorg (ICISZ)

14.45 uur 
Theepauze

15.15 uur 
Palliatieve zorg bij niet-oncologische aandoeningen
7-minutenpraatjes, gevolgd door 7 minuten discussie 
  • COPD Jan-Willem Kocks, huisarts en universitair docent, UMCG
  • ALS Marga Tepper, revalidatiearts UMCG/Beatrixoord
  • Dementie Arenda Krol, Specialist Ouderengeneeskunde, ZINN
  • Hartfalen Martje van der Wal, verpleegkundig consulent hartfalen UMCG en onderzoeker aan de universiteit van Linköping, Zweden
  • Nierfalen Hanneke Joosten, internist-nefroloog en fellow ouderengeneeskunde UMCG

16.30 uur 
Afsluiting door dagvoorzitter

16.40 uur
Borrel
Datum
Vrijdag 9 oktober 2015, van 9.00 uur tot 17.00 uur

Locatie
Onderwijscentrum UMCG, Blauwe zaal
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Kosten
Voor artsen € 100,00
Voor verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers € 50,00

U kunt dit bedrag overmaken op:
IBAN NL 12 INGB 0651 6497 81
Begunstigde UMCG, Sector O&O
Kostenplaats: 87344 - PPTG symposium
Referentie o.v.v. uw inschrijfnaam!

Aan dit symposium kunnen maximaal 400 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor de doelgroepen.
Voor dieetwensen en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: symposium.pptg@onco.umcg.nl

volg ons: