minisymposium: richtlijn Colorectale tumoren

IKNL organiseert in 2014 een aantal interactieve minisymposia voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Voor de eerste maal is dit samen met de V&VN. In gezamenlijkheid met de SIG GE is het inhoudelijke programma van deze reeks minisymposia opgesteld.

Doel is u op de hoogte te stellen van recente ontwikkelingen en innovatieve toepassingen in de praktijk. Het minisymposium combineert kennisvergroting met vaardigheidstraining.
Het thema is de richtlijn Colorectale tumoren. Tijdens de bijeenkomst kunt u alle vragen die de richtlijn bij je opriep, stellen. Een panel van deskundigen zal haar best doen deze te beantwoorden. In de richtlijn komen nieuwe manieren van behandelen naar voren: tijdens deze bijeenkomst vult u uw kennis hierover aan en past deze toe als het gaat om de rol van de verpleegkundige bij het minimaliseren van bijwerkingen.

Een belangrijk onderdeel van deze richtlijn is shared decision making. Doordat er meerdere goede behandelopties zijn, wordt de keuze van de patiënt belangrijker.
De zorgprofessionals ondersteunen de patiënt bij het maken van die beslissing in plaats van deze te adviseren. Dat vraagt een andere manier van communiceren. Tegelijkertijd ontwikkelt het veld, waaronder IKNL hulpmiddelen hiervoor. Ook is er ruimte voor discussie over welke consequenties dit heeft voor de verpleegkundige praktijk
Als laatste leert u wat te doen bij bijwerkingen van endeldarmbehandeling als fecale incontinentie of seksueel disfunctioneren.

Ter afsluiting van de bijeenkomst horen we graag wat u ervan vond in een korte evaluatie.

Vragensessie richtlijn colorectale tumoren
  • Deelnemer kent grootste consequentie voor de eigen praktijk van de aanbevelingen van de richtlijn.
  • Deelnemer heeft nagedacht hoe de richtlijn toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Nieuwe inzichten
  • Deelnemer kent de nieuwste behandelopties.
  • Deelnemer kent de rol van de verpleegkundige bij het minimaliseren van bijwerkingen.
Shared decision making
  • Deelnemer kent de principes van shared decision making.
  • Deelnemer kent mogelijkheden van keuzeondersteuning.
  • Deelnemer kent consequenties van SDM voor de praktijk.
Kwaliteit van leven na endeldarmbehandeling
  • Deelnemer kent de consequenties van endeldarmbehandeling voor kwaliteit van leven.
  • Deelnemer kent de verpleegkundige interventies.


27 maart 2014, locatie Rotterdam, middag
15 april in de middag, locatie Zwolle
20 mei 2014, locatie Amsterdam, middag (VOL!)
17 juni 2014, Veldhoven, avond
23 juni 2014, locatie Utrecht, middag

Deelname aan het symposium is gratis.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Roos Putinela
Secretaresse
024- 3527350
r.putinela@iknl.nl

volg ons: