LWNO Wetenschappelijke dag

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie organiseert jaarlijks een landelijke wetenschappelijke dag.
De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie organiseert jaarlijks een landelijke wetenschappelijke dag. De doelstelling van deze dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek over en ervaringen met alle deelgebieden binnen de neuro-oncologie.
Aan deze wetenschappelijke dag kunnen ongeveer 120 medisch specialisten en andere professionals deelnemen. .

Tijdens de jaarlijkse Wetenschappelijke dag van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) worden abstracts gepresenteerd over diverse thema's.
Per thema komen meerdere abstracts aan bod.

09.00 uur     Ontvangst

10.00 uur     Opening door de voorzitter

10.05 uur     Thema Preklinisch onderzoek

10.45 uur     Thema Kwaliteit

11.00 uur     Koffiepauze

11.30 uur     Thema Gliomen: klinisch onderzoek

12.00 uur     Thema Meningiomen en hersenmetastasen

12.30 uur     Lunchpauze

13.30 uur     Thema Preklinisch onderzoek

14.05 uur     Thema Gliomen: klinisch onderzoek

14.30 uur     Theepauze

15.00 uur     Zeldzame tumoren en toxiciteit van de behandeling

15.30 uur      Thema Cognitie

16.00 uur     Prijsuitreiking LWNO-I

16.15 uur     Afsluiting en borrel
 

 

Datum: 3 oktober 2014
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw

Kosten
€ 60,00 voor medisch specialisten en € 30,00 voor overige deelnemers

Accreditatie
Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij VRA, NVvR, NVN, NVvN, NVRO, NVVP, NIV, V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Heeft u vragen?
Neem contact op met M.H.R. Sarmiento Smeets
043 350 75 34 / m.sarmiento@iknl.nl

volg ons: