Longkanker en palliatieve zorg te Leiden (VOL, inschrijven voor de wachtlijst zie tabblad contact)

Dit symposium is onderdeel van een reeks regionale verpleegkundige symposia en vindt ook plaats in andere regio’s, o.a. in Utrecht op 14 januari 2016. Voor meer informatie zie de agenda op www.iknl.nl of stuur een e-mail aan s.blommestein@iknl.nl.
Eén jaar na diagnose is meer dan de helft van de nieuwe longkankerpatiënten overleden. Dat betekent dus eigenlijk dat op moment van diagnose de palliatieve fase voor een groot deel van deze patiënten al begint. Tijdens het symposium Longkanker en palliatieve zorg staat dit onderwerp dan ook centraal. Dit gebeurt aan de hand van het presenteren van gereviseerde richtlijn(modules) en voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie:
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de intramurale zorg die te maken hebben met patiënten met longkanker.

Resultaat:
Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe module radiotherapie uit de richtlijn NSCLC en de consequenties die dit heeft voor de praktijk. Daarnaast is de richtlijn Dyspnoe herzien en ook hieruit zullen de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd worden. Om te leren hoe je als professional goed kunt anticiperen op wat er komen gaat in de palliatieve fase wordt aandacht besteed aan Advance Care Planning (ACP). Centraal bij dit onderdeel staan vragen als: Wanneer en waar start ACP? Hoe herken je mogelijke aanleidingen? Welke vaardigheden zijn nodig? En wat is de rol van de verschillende betrokken disciplines? Wat kan ik bij deze patiënt verwachten en is het helder wat er dan moet gebeuren? Dit alles voorkomt ad hoc handelen en maakt de zorg kwalitatief beter. Tenslotte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe je een zorgpad palliatieve zorg in een instelling kan implementeren.
   

12.30 uur

Ontvangst met broodjes

 

13.00 uur

Opening door Anke van de Vegte en Floriske Dalhuisen, adviseur oncologische zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

 

13.05 uur

Palliatieve radiotherapie bij longkanker door Cora Braat, verpleegkundig specialist oncologie, Erasmus MC

 

13.35 uur

Dyspnoe door Bert Baas, longarts, lid van de richtlijnwerkgroep Dyspnoe

 

14.05 uur

Advance Care Planning door Pety van der Vliet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Zorgpartners Midden Holland

 

14.50 uur

Pauze

 

15.15 uur

Zorgpad palliatieve zorg door Liesbeth Struik, verpleegkundig specialist oncologie, IJsselland en Eveline van Drielen, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

 

15.55 uur

Afsluiting

Dinsdag 2 februari 2016

 

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Leiden

Schuttersveld 2

2316 ZA Leiden

 

  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen accreditatiepunten  toekennen. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail aan s.blommestein@iknl.nl

Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL

088 - 234 65 30 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: