Longkanker en palliatieve zorg (VOL, voor plaatsing op de wachtlijst zie tabblad contact)

Eén jaar na diagnose is meer dan de helft van de nieuwe longkankerpatiënten overleden. Dat betekent dus eigenlijk dat op moment van diagnose de palliatieve fase voor een groot deel van deze patiënten al begint.
Tijdens het symposium Longkanker en palliatieve zorg staat dit onderwerp dan ook centraal. Dit gebeurt aan de hand van het presenteren van gereviseerde richtlijn(modules) en voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de intramurale zorg die te maken hebben met patiënten met longkanker.

Resultaat
Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe module radiotherapie uit de richtlijn NSCLC en de consequenties die dit heeft voor de praktijk. Daarnaast is de richtlijn Dyspnoe herzien en ook hieruit zullen de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd worden. Om te leren hoe je als professional goed kunt anticiperen op wat er komen gaat in de palliatieve fase wordt aandacht besteed aan Advance Care Planning (ACP). Centraal bij dit onderdeel staan vragen als: Wanneer en waar start ACP? Hoe herken je mogelijke aanleidingen? Welke vaardigheden zijn nodig? En wat is de rol van de verschillende betrokken disciplines? Wat kan ik bij deze patiënt verwachten en is het helder wat er dan moet gebeuren? Dit alles voorkomt ad hoc handelen en maakt de zorg kwalitatief beter. Tenslotte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe je een zorgpad palliatieve zorg in een instelling kan implementeren.
17.30 uur
Ontvangst met broodjes

18.00 uur
Opening

18.05 uur
Palliatieve radiotherapie bij longkanker
Margriet Kwint, physician assistant radiotherapie, Antoni van Leeuwenhoek

18.30 uur
Dyspnoe
Astrid Kodde, huisarts/kaderarts palliatieve zorg, Huisartspraktijk Huisman

19.00 uur
Pauze

19.15 uur
Advance Care Planning
Kris Mooren, longarts, Spaarne Gasthuis

20.00 uur
Zorgpad palliatieve zorg 
Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

20.45 uur
Afsluiting
Datum
Dinsdag 8 december 2015 

Locatie
OLVG, locatie West (v/h Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
Ruimte G1.01 (kapel)
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
Kosten
Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Accreditatie
IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen accreditatiepunten toekennen. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Voor de wachtlijst, stuur een e-mail aan Sylvia Blommestein (s.blommestein@iknl.nl)
Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL
088 - 234 6530 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: