Kennismarkt palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GESLOTEN

Bent u actief betrokken bij cliënten in de palliatieve fase?
Op zoek naar informatie, hulpmiddelen en richtlijnen om goede palliatieve zorg te verlenen? Nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg binnen uw eigen werkomgeving te verbeteren? Kunt u hierbij steun gebruiken? Heeft u behoefte aan uitwisseling met collega’s? Kom dan naar de kennismarkt Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 
Voor wie:
Bestuurders, managers, stafleden, gedragswetenschappers, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders uit de verstandelijke gehandicapten sector. 
 
Resultaat:
Ervaar welke mogelijkheden er zijn om uw werkzaamheden te ondersteunen en te verbeteren.

U KUNT ZICH VOOR DEZE DAG NIET MEER INSCHRIJVEN.

17.00 - 17.30 uur
Inloop met buffet en informatiemarkt

 


17.30 - 18.05 uur
Opening en groepsgesprek stand van zaken palliatieve zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg, Marijke Tonino, arts verstandelijk gehandicapten en hospice arts, Stichting Prisma

 


18.05 - 18.15 uur
Wisseltijd

 


18.15 - 19.30 uur
Workshopronde 1 

1.     Zicht op "goede voorbeelden” palliatieve zorg, Jetty Zuidema

Als manager en beleidsmaker staat u voor de opdracht om kwalitatief goede palliatieve zorg te bieden, afgestemd op de individuele zorgbehoefte  van uw cliënt met een verstandelijke beperking en zijn naasten.  Uit onderzoek  (IKNL 2014) blijkt dat zorgverleners uit de VG sector voor de palliatieve zorg de volgende verbeterpunten zien; scholing van medewerkers in het gebruik van (observatie)methoden voor het vaststellen van pijn en andere symptomen bij patiënten met een verstandelijke beperking en meer bekendheid geven binnen de VG-sector aan de richtlijnen, methodieken en diensten (consultatie) op het gebied van palliatieve zorg.

In deze workshop krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de Zorgmodule palliatieve zorg  en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en maakt u kennis met een aantal 'goede voorbeelden' palliatieve zorg. Zoals de werkmethode(n) 'Signalering (Besluitvorming)  in de palliatieve fase' , het Zorgpad stervensfase en de functie van Zorgconsulent.  Wij staan daarbij ook stil bij de randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvolle implementatie, zodat u huiswaarts gaat met kennis over de stappen die u zelf kunt zetten om binnen uw organisatie de palliatieve zorg te verbeteren. 

 

2.     Signalering in de palliatieve fase, Netty Esselink

Zorgverleners hebben een belangrijke rol in de verzorging en begeleiding van cliënten in de laatste levensfase. Zij zijn zich niet altijd bewust van deze rol. Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot. Door het adequaat signaleren, verwoorden en monitoren van klachten kunnen zorgverleners duidelijk en consequent terug rapporteren aan de arts en/of verpleegkundige. Hierdoor wordt de samenhang van en de samenwerking professionals in de palliatieve fase van patiënten verbeterd. Tijdens de workshop Signalering in de palliatieve fase ervaart u het werken met de set signalering in de palliatieve fase en welke meerwaarde het heeft in uw werk.

 

3.     Signalering in de palliatieve fase, Christel van der Haas

Zorgverleners hebben een belangrijke rol in de verzorging en begeleiding van cliënten in de laatste levensfase. Zij zijn zich niet altijd bewust van deze rol. Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot. Door het adequaat signaleren, verwoorden en monitoren van klachten kunnen zorgverleners duidelijk en consequent terug rapporteren aan de arts en/of verpleegkundige. Hierdoor wordt de samenhang van en de samenwerking professionals in de palliatieve fase van patiënten verbeterd. Tijdens de workshop Signalering in de palliatieve fase ervaart u het werken met de set signalering in de palliatieve fase en welke meerwaarde het heeft in uw werk.

 

4.     Zorgconsulent palliatieve zorg, Jose van Ommen

Wat maakt het werk als zorgconsulent in de VGZ nu zo anders?

De palliatieve fase bij mensen met een beperking vraagt niet meer, maar wel andere aandacht.

Begeleiders zijn vaak onvoldoende geschoold en hebben weinig ervaring, waardoor er behoefte is aan advies en ondersteuning. Samen proberen we het proces helder en meetbaar weg te zetten, zodat we na afloop kunnen zeggen “Het was goed zo”.

In deze workshop laat een ervaren zorgconsulent zien wat de functie van zorgconsulent palliatieve zorg inhoud en wordt aan de hand van een casus gekeken waar je als consulent hier de kwaliteit van zorg nog kunt verhogen.

 

5.     Zorg voor de zorgenden,  Annemieke Middag en Anke Nieuwland

Palliatieve zorg is voor zorgverleners inspirerend, uitdagend, boeiend en zinvol. Het echt echter ook confronterend en zwaar. Het is van belang dat de zorgverlener goed voor zichzelf zorgt maar ook voor haar collega’s. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie hier ondersteuning in biedt. In deze workshop gaan we dieper op het onderwerp zorg voor de zorgenden en gaan we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek u dit ervaart in uw eigen organisatie.

 


19.30 - 20.00 uur
Pauze en informatiemarkt

 


20.00 - 21.15 uur
Workshopronde 2

1.     Palliatieve sedatie, Marijke Tonino

Mensen met een verstandelijke beperking worden tegenwoordig ouder dan vroeger en krijgen dan ook te maken met aandoeningen die onomkeerbaar zijn. In deze workshop wordt aan de hand van casuïstiek besproken wat palliatieve zorg en in het bijzonder palliatieve sedatie anders maakt bij deze groep mensen. Lopend onderzoek maakt duidelijk dat binnen alle domeinen van de palliatieve zorg aanpassingen nodig zijn als de patiënt een verstandelijke beperking heeft, zeker ook als in de laatste levensfase refractaire symptomen optreden en palliatieve sedatie aan de orde is.

 

2.     Blended learning palliatieve zorg, Bo van Aalst en Tineke Bouwens

IKNL zet zich samen met het veld in voor verbetering van de palliatieve zorg voor specifieke doelgroepen, waaronder voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en de complexiteit van de zorg neemt toe. Vanuit diverse onderzoeken blijkt dat binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg verschillende knelpunten worden ervaren in de palliatieve zorg, waaronder een tekort aan deskundigheid. In de regio Brabant/Limburg is sinds 2007 een Kenniskring ‘Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ actief. De afgelopen jaren heeft de Kenniskring zich ingezet voor de ontwikkeling van een deskundigheidsprogramma palliatieve zorg voor begeleiders en verzorgenden met tot doel te zorgen voor structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor de palliatieve patiënt/cliënt door middel van verbetering van kennis, vaardigheden en houding voor het verlenen van palliatieve zorg bij de professionals. Het programma is ontwikkeld in de vorm van een blended learning programma: een combinatie van digitaal en contactonderwijs. In deze workshop wordt u meegenomen in het scholingsprogramma, kwaliteitsverbetering op de werkvloer en zoomen we in op het thema communicatie.

 

3.     Signalering in de palliatieve fase, Netty Esselink

Zorgverleners hebben een belangrijke rol in de verzorging en begeleiding van cliënten in de laatste levensfase. Zij zijn zich niet altijd bewust van deze rol. Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot. Door het adequaat signaleren, verwoorden en monitoren van klachten kunnen zorgverleners duidelijk en consequent terug rapporteren aan de arts en/of verpleegkundige. Hierdoor wordt de samenhang van en de samenwerking professionals in de palliatieve fase van patiënten verbeterd. Tijdens de workshop Signalering in de palliatieve fase ervaart u het werken met de set signalering in de palliatieve fase en welke meerwaarde het heeft in uw werk.

 

4.     Signalering in de palliatieve fase, Cristel van der Haas

Zorgverleners hebben een belangrijke rol in de verzorging en begeleiding van cliënten in de laatste levensfase. Zij zijn zich niet altijd bewust van deze rol. Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot. Door het adequaat signaleren, verwoorden en monitoren van klachten kunnen zorgverleners duidelijk en consequent terug rapporteren aan de arts en/of verpleegkundige. Hierdoor wordt de samenhang van en de samenwerking professionals in de palliatieve fase van patiënten verbeterd. Tijdens de workshop Signalering in de palliatieve fase ervaart u het werken met de set signalering in de palliatieve fase en welke meerwaarde het heeft in uw werk.
 
21.15 uur
Afsluiting

 

 

 

 


 

Datum:

8 oktober 2015


Locatie:

Hotel Restaurant Dalzicht

Grotestraat 285

7441 GS Nijverdal

Kosten
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 150 deelnemers deelnemen.

 

Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie aangevraagd.
 

Marieke Giesen, adviseur palliatieve zorg

t 088 234 62 26 / m.giesen @iknl.nl

volg ons: