Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg regio Utrecht (VOL)

Op de Kennismarkt Goede Voorbeelden kunt u als zorgverlener kennismaken met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg.
De bijeenkomst start met een informatiemarkt waar u kunt kennismaken met de Goede Voorbeelden en met organisaties die zich in uw regio bezig houden met palliatieve zorg. Daarna verdiept u zich in de Goede Voorbeelden tijdens workshops naar keuze.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het project ‘Kennisverspreiding Goede Voorbeelden’ en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.’

Voor wie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden.

Resultaat
U maakt kennis met de belangrijkste Goede Voorbeelden palliatieve zorg en ervaart hoe deze Goede Voorbeelden u kunnen ondersteunen bij uw werk in de palliatieve zorg.

Let op!
Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk.
16.45 uur: Ontvangst met broodjes en informatiemarkt

17.45 uur: Opening
Inge van Trigt, adviseur netwerken IKNL

18.00 uur: Workshops Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1):

Mantelzorgondersteuning Jopke Kruyt, project mantelzorgondersteuning
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De aandacht voor overbelasting van de mantelzorg is nog geen vanzelfsprekendheid. Het ontbreekt zorgverleners vaak aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Het formulier ‘Mantelzorgondersteuning’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Sterven op je eigen manier Bert Buizert, trainer STEM
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor professionals in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven?

Signalering in de palliatieve fase/Signaleringsbox Laetitia Schillemans, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg Beweging 3.0, consulent palliatie team Midden Nederland
Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers en hebben daarom een belangrijke rol in de zorg! De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ kan daarbij helpen.

Besluitvorming in de palliatieve fase Ginette Hesselmann MSc, oncologieverpleegkundige, UMC Utrecht
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij het adequaat kunnen reageren op problemen en het houdt rekening met de prioriteiten en wensen van de zorgvrager.
Door te werken met deze methode draagt u bij aan gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO).

Zorgpad Stervensfase Jeroen Joosten, Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Rivierengebied, Teamleider Hospice Tiel
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de zorgvrager en de naasten te waarborgen.

Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep) Marijke van Daelen, huisarts, Coördinator Kaderopleiding Palliatieve Zorg
Doelgroep: huisartsen en wijkverpleegkundigen

PaTz, de afkorting van Palliatieve Thuiszorg, is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen tweemaandelijks samen om zorgverleners in de palliatieve fase in kaart te brengen en te bespreken.

Lastige casuïstiek en dan? Gon Uyttewaal, senior verpleegkundige hospice Demeter, consulent Palliatieteam Midden Nederland en Adri Jobse, huisarts en consulent Palliatieteam Midden Nederland
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Consulenten van het Palliatieteam Midden Nederland kunnen met u meedenken over patiënten in de palliatieve fase. Zij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor kosteloos advies. Lastige casuïstiek komt iedere professional wel eens tegen. In deze workshop krijgt u handvatten om bij complexe problematiek de beste zorg voor de patiënt te leveren. 
 
PZ en dementie Marijke Notermans en Anja Bekink, project Kennisnetwerk Goed voor Elkaar
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden

Omdat genezing van dementie niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan deze ziekte, of in ieder geval met deze ziekte, overlijden. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaatsvindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. Daarbij is de handreiking palliatieve zorg bij dementie van groot belang.

19.00 uur: Pauze

19.15 uur: Workshops: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2)

20.15 uur: Afsluiting
Datum
Dinsdag 30 september 2014
16.45 – 20.15 uur

Locatie
Congrescentrum De Veste (GGZ Centraal, Zon & Schild)
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Accreditatie is aangevraagd voor eerder genoemde doelgroepen.
Esther van Zunderd, secretaresse IKNL
e.vanzunderd@iknl.nl
t. 030 233 80 74

volg ons: