Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt verleend in alle zorgsettingen en daarbij bent u als zorgverlener een belangrijke schakel. U bent ervoor om kwalitatief goede zorg te geven die is afgestemd op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en naasten. Door de complexiteit van de zorgsituaties staat u soms voor vragen of dilemma’s.
Bent u als zorgverlener actief betrokken bij de patiënt in de palliatieve fase?
Op zoek naar informatie, hulpmiddelen en richtlijnen om goede palliatieve zorg te verlenen? Nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg binnen uw eigen werkomgeving te verbeteren? Behoefte aan uitwisseling van ervaringen met andere collega’s? 
Kom dan naar de Kennismarkt Palliatieve Zorg!

Voor wie

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg
  • U krijgt informatie over Goede Voorbeelden palliatieve zorg, waaronder richtlijnen en hulpmiddelen, om goede palliatieve zorg te verlenen
  • U wisselt ervaringen uit met andere collega’s
  • U bespreekt op netwerkniveau verbeterkansen voor de palliatieve zorg en de manier om deze binnen de eigen organisatie van de grond te krijgen

Inschrijven
U kunt zich hier inschrijven
16.30 uur Ontvangst met broodje en koffie/thee

17.00 uur Opening
Cor Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar, dagvoorzitter

17.20 uur Palliatieve zorg, gedeelde zorg
Overzicht van ontwikkelingen in de palliatieve zorg
Koby van der Knaap, sectorhoofd zorg en scholing IKNL

17.45 uur Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg
De door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg en kansrijke regionale initiatieven stellen zich aan u voor

18.10 uur Deelsessies ronde 1
  • Mantelzorgondersteuning, Ans Verdonschot, projectleider mantelzorg IKNL
  • Gesprek in de laatste levensfase, Margriet van Glabbeek, trainer STEM
  • Geestelijke/Spirituele zorg in de thuissituatie, Betty Morel, geestelijk verzorger Archipel
  • Signalering in de palliatieve fase, palliatieve zorg door verzorgenden, Greet Vernooij, projectleider IKNL
  • Aansluiting dementiezorg en palliatieve zorg, Lisette Dickhoff ketenregisseur dementie Noord-Limburg
  • Palliatieve zorg in de gehandicaptenzorg, Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten Stichting Prisma


18.40 uur Pauze met informatiemarkt

Maak nader kennis met de inhoudsdeskundigen van de regionale projecten en Goede Voorbeelden

19.30 uur Deelsessies ronde 2

20.10 uur Ronde tafelgesprek

Ervaringen delen en vertalen naar verbetering van palliatieve zorg in de eigen organisatie

20.45 uur Ophalen van opbrengsten ronde tafelgesprek
Cor Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar, dagvoorzitter

21.00 uur Afsluiting en borrel

Datum
Dinsdag 9 september 2014
16.30 - 21.00 uur 

Locatie
Golden Tulip Jagershorst, Valkenswaardseweg 44, Leende
Deelname is gratis.
Voor deze bijeenkomst is voor genoemde doelgroep accreditatie toegekend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Angelique Rensink-Herben
a.rensink@iknl.nl
040 -297 16 16

volg ons: