Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg INSCHRIJVING GESLOTEN

Werkt u met patiënten in de laatste levensfase? En bent u op zoek naar informatie en hulpmiddelen om goede palliatieve zorg te verlenen? Kom dan naar de Kennismarkt Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg.
Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg zijn hulpmiddelen die u helpen bij uw werkzaamheden. Verschillende organisaties in de regio werken hier al mee. Op de Kennismarkt kunt u zich tijdens workshops verdiepen in de Goede Voorbeelden en leert u wat nodig is om zelf met een Goed Voorbeeld aan de slag te gaan.

Deze kennismarkt wordt georganiseerd door Septet, Consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland. Septet wil de palliatieve zorg in Midden Nederland verbeteren door organisaties en mensen met elkaar te verbinden en zo kennis en ervaring te delen. De Kennismarkt is bedoeld voor professionals uit de regio Midden Nederland. 

Wij zien u graag op 17 november!

Alle Goede Voorbeelden vindt u op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl. 

De bijeenkomst wordt u aangeboden door IKNL.

Voor wie
Verpleegkundigen en verzorgenden.

In 2014 hebben wij tweemaal een vergelijkbare kennismarkt georganiseerd. Deze kennismarkt (17 november) is bedoeld voor professionals die nog niet eerder een kennismarkt van ons hebben bezocht.

Resultaat
Op de Kennismarkt kunt u zich tijdens workshops verdiepen in de Goede Voorbeelden en leert u wat nodig is om zelf met een Goed Voorbeeld aan de slag te gaan.

INSCHRIJVING is GESLOTEN. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.
15.45 uur
Ontvangst met koffie/thee

16.00 uur
Welkom

16.15 uur
Workshops: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1) 
 
  1. Sterven op je eigen manier (STEM) 
  2. Signalering in de palliatieve fase 
  3. Besluitvorming in de palliatieve fase 
  4. Lastige casuïstiek, en dan?
  5. Cirkelteam
 Zie tabblad 'workshops' voor meer informatie over de workshops

17.00 uur
Pauze

17.15 uur
Workshops: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2) 
  1. Sterven op je eigen manier (STEM)
  2. Signalering in de palliatieve fase
  3. Besluitvorming in de palliatieve fase
  4. Lastige casuïstiek, en dan?
  5. Cirkelteam

18.00 uur
Afsluiting
datum
Dinsdag 17 november 2015

locatie
Bethelkerk
Burg. Norbruislaan 1
3555 ED Utrecht 
www.bethelkerkutrecht.nl
 
kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor bovengenoemde doelgroepen.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge van Trigt (i.vantrigt@iknl.nl).
Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met Esther van Zunderd (e.vanzunderd@iknl.nl)
Toelichting workshops Kennismarkt Goede Voorbeelden palliatieve zorg

1 Sterven op je eigen manier
Sterven is nog altijd een onderwerp waarover we zo min mogelijk of op een wat onhandige, manier praten (TNS NIPO, 2008). Als zorgverlener ondervind je daarbij soms ook een vorm van ‘communicatieverlegenheid’ of gedrag op de ‘automatische piloot’; dat wil zeggen een aangeleerde benaderwijze zonder ‘aanzien des persoon’.
De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor zorgprofessionals en leidinggevenden in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad. De STEM-inspiratiecyclus doorbreekt patronen door een eyeopener te zijn voor deelnemers wanneer zij ervaren hoe divers de houding tegenover sterven kan zijn. En door in teamverband benaderingen te leren die meteen de volgende dag praktisch, concreet en met snel effect toepasbaar zijn. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven? Kom dan naar deze workshop!

2 Signalering in de palliatieve fase
Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij
zorgvragers en hebben daarom een heel belangrijke rol in de zorg! Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Maar het is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een steuntje in de rug daarbij kan helpen; de denk- en werkmethode ‘Signalering in de palliatieve fase’ geeft die.

De methode wordt gebruikt door verzorgenden in verpleeg-en verzorgingshuizen, de thuiszorg en hospices; in de directe zorg aan zorgvragers en ter voorbereiding van interdisciplinair overleg. In deze workshop maakt u kennis met deze methode.

3 Besluitvorming in de palliatieve fase
De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij adequaat kunnen reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt (symptoommanagement). De set bestaat uit de zogenaamde beslisschijf en elf samenvattingskaarten van de meest voorkomende symptomen. De materialen zijn gebaseerd op de richtlijnen palliatieve zorg. Als zorgverlener analyseer je zo doelgericht, hebt oog voor alle dimensies en anticipeert tijdig op veranderingen. Bij de keuze van diagnostiek en behandeling wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt én diens levensverwachting.

Door te werken volgens de methode ‘besluitvorming in de palliatieve fase’ en door gebruik te maken van de beschikbare instrumenten draagt u als zorgverlener bij aan de gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO). Deze workshop is een eerste kennismaking met deze methode.

4 Lastige casuïstiek, en dan?
In de praktijk van alledag is het verlenen van palliatieve zorg weerbarstig. Zorgverleners komen in hun werk dan ook regelmatig ingewikkelde casuïstiek tegen. Het Palliatief Team Midden Nederland (PTMN) is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar voor vragen over de zorg aan mensen in de laatste levensfase. Het PTMN bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Jaarlijks beantwoorden zij zo’n 700 vragen. In deze workshop maakt u kennis met consulenten uit het PTMN. In deze workshop delen zij hun kennis met u door het bespreken van lastige casuïstiek.

5 Cirkelteam
Palliatieve zorg beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft, op de locatie waar de patiënt wil zijn. In een Cirkelteam staan verschillende disciplines in een cirkel om de patiënt heen. Daarbij heeft iedere discipline zijn eigen deskundigheid en is er sprake van gelijkwaardige beschikbaarheid. De patiënt kan die partijen betrekken bij zijn/haar zorg en begeleiding en zelf de keuze maken wie de regiefunctie op zich neemt. Het Cirkelteam bestaat uit huisartsen, wijkverpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en vrijwilligers, betrokken bij de zorg aan patiënten met een levensverwachting van ongeveer een jaar. Tweewekelijks wordt tijdens een multidisciplinair overleg (MDO), patiënten besproken, met als basis de wensen en prioriteiten van de patiënt. Het MDO wordt ondersteund door een gespecialiseerd arts en palliatief consulent. Daarnaast biedt het hospice 24/7 consultatie voor alle betrokken patiënten, naasten en zorgverleners. Zo wordt kennis gedeeld om de zorg aan patiënten in de palliatieve fase te verbeteren. Een van de leden van het Cirkelteam vertelt over de werkwijze.

volg ons: