Jaarsymposium DUOS

DUTCH URO-ONCOLOGY STUDY GROUP

Stichting DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) organiseert haar vierde Jaarsymposium in Boerderij Mereveld te Utrecht. Ook dit keer hebben we een internationale gastspreker, professor Bertrand Tombal uit Leuven op het programma. DUOS-bestuursleden en arts- onderzoekers houden presentaties. Voorzitters en leden van diverse werkgroepen (spierinvasief en niet-spierinvasief TCC Blaas, prostaatkanker en de nieuwe werkgroep testiskanker) presenteren nieuwe onderzoeksvoorstellen. En tot slot is er volop aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als de uitkomsten van de CHAARTED studie. IKNL ondersteunt de organisatie van het symposium.


Voor wie:

Urologen, radiotherapeuten en medisch oncologen.

09.30 uur

Opening door prof. dr. R.J.A. van Moorselaar (ochtendvoorzitter)

 

09.40 uur

Dr. T. van der Heijden (voorzitter werkgroep)

Werkgroep niet-spierinvasief UC blaas; huidige standaardbehandeling, onderzoeksvoorstellen en updates:

Gerandomiseerde studie naar adjuvante blaasspoeling met BCG versus MMC na nefroureterectomie. Spreker: dr. J. Boormans.

Standaard versus gereduceerd aantal BCG instillaties bij hooggradige NMIBC, een fase 3 studie. Spreker: dr. T. van der Heijden.

 

10.20 uur

Dr. B van Rhijn (voorzitter werkgroep)

Werkgroep spierinvasief UC blaas; huidige standaardbehandeling.

Onderzoeksvoorstellen en updates:

Neoadjuvante chemotherapie o.b.v. CTC. Spreker: dr. J. Boormans

Neoadjuvante chemotherapie, klierdissectie en chemoradiatie, fase 2 Studie. Spreker: dr. R. Meijer.

 

 

09.40 uur

Dr. T. van der Heijden (voorzitter werkgroep)

Werkgroep niet-spierinvasief UC blaas; huidige standaardbehandeling, onderzoeksvoorstellen en updates:

Gerandomiseerde studie naar adjuvante blaasspoeling met BCG versus MMC na nefroureterectomie. Spreker: dr. J. Boormans.

Standaard versus gereduceerd aantal BCG instillaties bij hooggradige NMIBC, een fase 3 studie. Spreker: dr. T. van der Heijden.

 

10.20 uur

Dr. B van Rhijn (voorzitter werkgroep)

Werkgroep spierinvasief UC blaas; huidige standaardbehandeling.

Onderzoeksvoorstellen en updates:

Neoadjuvante chemotherapie o.b.v. CTC. Spreker: dr. J. Boormans.

Neoadjuvante chemotherapie, klierdissectie en chemoradiatie, fase 2 Studie. Spreker: dr. R. Meijer.

 

11.10 uur

Koffiepauze

 

11.30 uur

Dr. A. Bergman (voorzitter werkgroep) 

Werkgroep prostaatcarcinoom; van idee naar lopend onderzoek.

Voorstellen en protocollen in ontwikkeling. 

 

12.20 uur

Lunchpauze

 

Dr. A.C.M. van den Bergh (middagvoorzitter)

 

13.00 uur

Imaging in prostate cancer, state of the art in 2014.

Denosumab, which patiens and when to start?

Spreker: prof. dr. B. Tombal, Leuven.

 

14.00 uur

Welke biomarkers kunnen helpen bij het maken van een keuze tussen taxanen en abiraterone/enzalutamide?

Spreker: R. van Soest, Erasmus MC Kanker Instituut.

 

14.20 uur

Effectiviteit van Enzalutamide na Abiraterone en Docetaxel. Lessen geleerd uit de Nederlandse praktijk.

Spreker: dr. S. Badrising NKI/AvL.

 

14.40 uur

Welke sequentie in de klinische setting? Wat heeft de CAST ons geleerd?

Spreker: dr. M. Wissing LUMC.

 

15.00 uur

Ontwikkelingen met betrekking tot gebruik van CTC’s.

Spreker: mw. W. Onstenk, Erasmus MC Kankerinstituut.

 

15.20 uur

Koffiepauze

 

Dr. J. Boormans (voorzitter tweede middagonderdeel)

 

15.40 uur

Werkgroep testiskanker; aansluiting DUOS bij de patiënt en onderzoeksvoorstellen.

Spreker: prof. dr. J.A. Gietema, UMCG.

 

16.00 uur

De CHAARTED studie, indicatie voor Docetaxel bij gemetastaseerd hormoonsensitief prostaat carcinoom.

Spreker: prof. dr. R. de Wit, Erasmus MC Kanker Instituut.

 

16.40

Afsluiting met borrel.

 

Vrijdag 12 december 2014 van 09.30 tot 17.40 uur


Boerderij Mereveld

Mereveldseweg 9

3585 LH Utrechtroutebeschrijving 

Accreditatie is verkregen voor urologen, radiotherapeuten en medisch oncologen.

 

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Uw gift wordt wel zeer op prijs gesteld om de onkosten te dekken. Wij bevelen een gift van € 50,- aan.

 

DUOS is sinds 1 januari 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Dankzij deze status is DUOS vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en krijgen DUOS donateurs giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Rekeningnummer DUOS, Rotterdam NL56RABO 0162 34 62 98 o.v.v. ‘Gift jaarsymposium 2014’

Voor vragen of opmerkingen van organisatorische aard kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Willeke E. van der Weide (w.vanderweide@iknl.nl)

volg ons: