invitational conference Palliatieve zorg: gedeelde zorg

Op dinsdag 29 oktober 2013 organiseert IKNL een invitational conference ‘Palliatieve zorg, gedeelde zorg'. Hierin staat regionale uitwisseling van kennis en ervaring centraal. U maakt kennis met succesvolle projecten uit de regio en de door ZonMw geselecteerde 'Goede Voorbeelden'.
Verder krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de zorgmodule Palliatieve Zorg, het ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg en het verbeterprogramma Palliatieve zorg.

In een paneldiscussie bespreken we welke knelpunten een belemmering zijn voor goede patiëntenzorg. Ook krijgt u handvatten om de kwaliteit van zorg en de transmurale samenwerking te versterken. Een team van experts gaat met u in gesprek om uw inzichten te concretiseren en aan te vullen.


Doelgroep

Bestuurders, managers, stafleden, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten/gespecialiseerd verpleegkundigen, projectleiders en kartrekkers van verbetertrajecten palliatieve zorg, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen, consulenten palliatieve zorg en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg uit alle sectoren.


17.30 uur

Ontvangst met broodjes en informatiemarkt

18.00 uur

Palliatieve zorg, gedeelde zorg

Overzicht van ontwikkelingen in de palliatieve zorg.

Birgit Fröhleke, projectleider Palliatieve zorg (IKNL)

18.20 uur

Zorgmodule Palliatieve Zorg

Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?

Prof. dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter werkgroep Zorgmodule Palliatieve Zorg (emeritus hoogleraar Maastricht University)

18.40 uur

‘Goede Voorbeelden’ Palliatieve Zorg

Wat maakt goede voorbeelden in de palliatieve zorg succesvol?

Jetty Zuidema, projectleider ‘Kennisverspreiding in de palliatieve zorg’ VVT-sector en opleidingsadviseur (IKNL)

19.10 uur

Speeddaten en pauze

Maak kennis met de inhoudsdeskundigen van de regionale projecten en Goede Voorbeelden.

19.45 uur

Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg

Ketenkennis gebundeld in een generiek toepasbaar model.

Monique Spierenburg, MSc, senior Ketens & Netwerken / In voor zorgcoach (Vilans)

20.00 uur

Kansen voor de keten – interactieve sessie

Wat maakt de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio beter?

20.30 uur

Paneldiscussie met experts

Marly Bolhuis, huisarts, kaderarts en consulent palliatieve zorg Monique Oord, relatiemanager 1e en 2e lijn (Sensire) Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde (Carinova Woonzorg) Afgevaardigden zorgverzekeraar en ziekenhuizen Agnes van Berkum, Monique Spierenburg, Cor Spreeuwenberg en Jetty Zuidema

21.00 uur

Take home messages en afsluiting met borrel

dinsdag 29 oktober, 17.30 - 21.15 uur.
Theaterhotel Almelo
Schouwburgplein 1, 7607 AE Almelo
Deelname is gratis.
Er is geen accreditatie aangevraagd.
U kunt zich aanmelden door voor dinsdag 22 oktober 2013 een e-mail te sturen naar Marian Snuverink (vermeld s.v.p. aanmelding invitational conference 29 oktober, naam, voorletters, functie en naam instelling).

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met Marian Snuverink (088 234 55 58).

volg ons: