Goede Voorbeelden palliatieve zorg: invitational conference

IKNL nodigt u uit deel te nemen aan de invitational conference ‘Kansen voor de palliatieve zorg’. Centraal staat regionale uitwisseling van kennis en ervaring. U maakt tijdens de informatiemarkt kennis met succesvolle projecten uit Noord- Nederland en de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg.
Verder krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de Zorgmodule, het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ) en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.
Tot slot hoort u van verschillende betrokkenen hoe de Goede Voorbeelden in de eigen instelling hebben geleid tot verbetering van de palliatieve zorg.

Voor wie
Bestuurders, managers, beleidsmakers, projectleiders en kartrekkers van verbetertrajecten palliatieve zorg, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg.

N.B. Op 30 september 2014 is een kennismarkt voor zorgverleners. Centraal staan workshops over Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

 

17.30uur

Ontvangst met broodjes, koffie/thee

Informatiemarkt

18.00 uur

Opening

Hennita Schoonheim , netwerkcoördinator palliatieve zorg Drenthe, dagvoorzitter

18.10 uur

Palliatieve zorg in beeld; waar staan we nu en hoe kunnen we de palliatieve zorg verder verbeteren?

Maak kennis met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden

Mirjam Jansen-Segers , adviseur IKNL

18.30 uur

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Welke ontwikkeling kunt u verwachten?

An Reyners en Jenkse Geerling, internist oncoloog en verpleegkundig specialist, Experticecentrum Palliatieve Zorg Noord Nederland

18.50 uur

Implementeren kun je leren….. of goed voorbeeld doet goed volgen

Wat maakt goede voorbeelden in de  praktijk succesvol?

Jetty Zuidema,  projectleider ‘Kennisverspreiding Goede  Voorbeelden’  en opleidingsadviseur IKNL

19.20 uur

Pauze en informatiemarkt

19.50 uur

Zorgmodule Palliatieve Zorg

Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?

Kees Ahaus, directeur CBO, deeltijd UMCG-hoogleraar Healthcare Management RUG

20.10 uur

Interview met experts in het gebruik van Goede Voorbeelden

Jetty Zuidema interviewt een selectie van zorgprofessionals en managers die betrokken zijn (geweest) bij de implementatie van een Goed Voorbeeld. Wat zijn hun leerpunten, wat zijn tips en tricks?

20.40 uur

Take home messages en afsluiting

Dinsdag 3 juni 2014
18.00 - 21.00 uur
Van der Valk Hotel, Balkenweg 1, 9405 CC Assen
Deelname is gratis. Er is geen accreditatie aangevraagd.
Heeft u vragen?
Neem contact op met M.H.R. Sarmiento Smeets
043 350 75 34 / m.sarmiento@iknl.nl

volg ons: