Inspiratiebijeenkomst Goede Voorbeelden palliatieve zorg (beleid en management)

Bent u nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg in uw organisatie te verbeteren? Op zoek naar informatie en hulpmiddelen om goede palliatieve zorg te verlenen?
Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst voor Goede Voorbeelden ‘Kansen voor de palliatieve zorg’.
Maak kennis met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Goede Voorbeelden die hun meerwaarde voor de praktijk hebben bewezen. 

Het project Kennisverspreiding Goede Voorbeelden is onderdeel van het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Alle Goede Voorbeelden vindt u op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl

Voor wie
Bestuurders, managers, beleidsmakers, projectleiders en kartrekkers van verbetertrajecten palliatieve zorg, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en hospices, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg.

Resultaat
U krijgt een beeld van hoe de verschillende Goede Voorbeelden bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.
15.30 uur Ontvangst en inloop
Maak alvast kennis met de Goede Voorbeelden op de kennismarkt.

16.00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
Dr. Richard Starmans: huisarts, hospicearts, medisch adviseur Haagse Gezondheidscentra

16:20 uur Goede Voorbeelden palliatieve zorg
Welke Goede Voorbeelden zijn er en wat maakt ze succesvol?
Drs. Corna van Tol, programmaleider Verbeterprogramma palliatieve zorg, ZonMw

17:00 uur Zorgmodule palliatieve zorg
Wat mag een patiënt van goede palliatieve zorg verwachten en welke transitie vraag dit?
Prof. Dr. Cor Spreeuwenberg, voorzitter werkgroep Zorgmodule palliatieve zorg (emeritus hoogleraar Maastricht University)

17:45 uur Kennismarkt
Op zoek naar extra informatie over de Goede Voorbeelden? U vindt het op de kennismarkt.
Voor een broodje wordt gezorgd.

18.30 uur De zorgverzekeraar aan het woord
Wat kan de zorgverzekeraar bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg?
Frederique van Duuren, programmaleider Kwaliteit van zorg

18.45 uur Onderzoek in de palliatieve zorg
'Het perspectief van nabestaanden op het palliatieve behandeltraject'
dr. Hilde Buiting, onderzoeker IKNL

 19.15 uur Ronde tafeldiscussie
Diverse professionals werkzaam in de palliatieve zorg gaan met elkaar in gesprek over de keuze voor een van de goede voorbeelden.

20.00 uur Napraten

20.30 uur Einde
Datum:
Maandag 29 september 2014
15.30 – 20.30 uur

Locatie:
Scheppingskerk
Van Poelgeestlaan 1, 2352 TD Leiderdorp
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Er is geen accreditatie aangevraagd.
Esther van Zunderd,
secretaresse IKNL
e.vanzunderd@iknl.nl

volg ons: