In vertrouwde handen. INSCHRIJVING GESLOTEN

Veel overgangen in het ziekteproces kunnen patiënten goed aan. Maar bij te grote overgangen ontstaat bij de patiënt emotionele ontregeling en angst (“ vrees”) niet in vertrouwde handen te zijn. Hierbij is een goed werkend vangnet essentieel!
Tijdens dit symposium maken we zichtbaar hoe consortium Ligare werkt aan haar kerndoel: “De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren van de laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteund bij het maken en realiseren van deze keuzes”

Doelgroep:

Het symposium is bestemd voor alle betrokkenen bij de palliatieve zorg.


Programma

9.30 uur Ontvangst en inschrijving

 

10.00 uur Opening door An Reyners en subspreker Wil Hoek

 

11.00 uur Pauze

 

11.30 uur 1e workshopronde Vakinhoudelijke verdieping

 

12.30 uur Lunch en netwerken

 

14.00 uur 2e workshopronde met thema’s voor gemixte doelgroepen

 

15.00 uur Plenair intermezzo door “Theater aan de Lijn” met plenaire afronding

 

16.00 uur Borrel en hapjes

Datum:

Donderdag 16 maart 2017, van 9.30 uur tot 16.00 uur


Locatie:

Nieuwe Buitensociëteit,

Stationsplein 1

 8011 CW Zwolle.

www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl

 

Bereikbaarheid bij voorkeur met het openbaar vervoer.

Parkeren kan in de parkeergarage “Stationsplein” tegenover de Buiten sociëteit

Kosten:

De bijdrage voor dit symposium is:

 € 100,00 voor (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, bestuurders, gemeenten en zorgverzekeraars

 € 50,00 voor artsen in opleiding, physician assistants, verzorgenden, verpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners en vrijwilligers.

Aan dit symposium kunnen maximaal 400 deelnemers deelnemen. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelden.

  

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, physician assistants geestelijk verzorgers.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

Hilda Tooi, secretariaat consortium Ligare: ligare@umcg.nl


Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met: Anke de Greef:

a.degreef@iknl.nl

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 6 maart a.s..

volg ons: