Goede Voorbeelden palliatieve zorg: kennismarkt

Op de Kennismarkt Goede Voorbeelden kunt u als zorgverlener kennismaken met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg.

De bijeenkomst start met een inspirerende presentatie: hoe krijg je veranderingen in de dagelijkse praktijk voor elkaar? Daarna verdiept u zich in de Goede Voorbeelden tijdens workshops naar keuze. Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met organisaties die zich in uw regio bezig houden met palliatieve zorg.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het project ‘Kennisverspreiding goede voorbeelden’ en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW.’

Voor wie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.


Resultaat

U maakt kennis met de belangrijkste Goede Voorbeelden palliatieve zorg en ervaart hoe deze Goede Voorbeelden u kunnen ondersteunen bij uw werk in de palliatieve zorg.

17.30 uur
Ontvangst met broodjes en bezoeken van de kennismarkt

18.00 uur
Opening door Annemiek Kwast, adviseur netwerken IKNL

18.10 uur
Veranderen is hartstikke LEUK, toch? Tips en trucs om verandering in de eigen werkomgeving voor elkaar te krijgen door Jacqueline Tijhaar, netwerkcoördinator palliatieve zorg.

18.45 uur
Deelsessies; Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1)

1. Mantelzorgondersteuning
Jopke Kruyt, zorginnovatie en begeleiding

Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De aandacht voor overbelasting van de mantelzorg is nog geen vanzelfsprekendheid. Het ontbreekt zorgverleners vaak aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Het formulier ‘Mantelzorgondersteuning’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.

2. Sterven op je eigen manier
Jacqueline Tijhaar, trainer STEM
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor professionals in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven?

3. Signalering in de palliatieve fase
Paul Smit, specialist ouderengeneeskunde hospice en consulent palliatieve zorg
Doelgroep: verzorgenden en verpleegkundigen

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers en hebben daarom een belangrijke rol in de zorg! De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ kan daarbij helpen.

4. Besluitvorming in de palliatieve fase
Gon Uyttewaal, senior verpleegkundige Hospice Demeter, consulent palliatieve zorg
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij het adequaat kunnen reageren op problemen en het houdt rekening met de prioriteiten en wensen van de zorgvrager.
Door te werken met deze methode draagt u bij aan gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO).

5. Zorgpad Stervensfase
Anneke Dekkers, adviseur productontwikkeling IKNL
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de zorgvrager en de naasten te waarborgen.

6. Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep)
Linda Groot, huisarts, consulent palliatieve zorg
Doelgroep: huisartsen en wijkverpleegkundigen

7. Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie 1e lijn
Jan de Heer, huisarts, consulent palliatieve zorg
Doelgroep: huisarts en wijkverpleegkundige 

19.45 uur
Pauze en informatiemarkt

20.15 uur
Deelsessies; Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2)

21.15 uur
Afsluiting + borrel
Datum
17 juni 2014

Locatie
Hotel partycentrum Dalzicht
Grotestraat 285
7441 GA Nijverdal
Kosten
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 200 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor bovengenoemde doelgroepen

Marlon Tonis: 088 – 2345554 (m.tonis@iknl.nl) of Nicol Groot Zevert: 088-2345561, (n.grootzevert@iknl.nl)

volg ons: