Goede Voorbeelden palliatieve zorg: kennismarkt

Op de Kennismarkt Goede Voorbeelden kunt u als zorgverlener kennismaken met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg.
De bijeenkomst start met een inspirerende  presentatie: hoe krijg je veranderingen in de dagelijkse praktijk voor elkaar? Daarna verdiept u zich in de Goede Voorbeelden tijdens workshops naar keuze. Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met organisaties die zich in uw regio bezig houden met  palliatieve zorg.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het project ‘Kennisverspreiding goede voorbeelden’ en is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW.’

Voor wie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden

Resultaat
U maakt kennis met de belangrijkste Goede Voorbeelden palliatieve zorg en ervaart hoe deze Goede Voorbeelden u kunnen ondersteunen bij uw werk in de palliatieve zorg.

Let op! Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt.


 

15.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt

16.15 uur: Opening
Inge van Trigt, adviseur netwerken IKNL

16.20 uur: Veranderen is hartstikke LEUK, toch?
Welke tips en trucs zijn er om verandering in de eigen werkomgeving voor elkaar te krijgen?
Bert Buizert, veranderaar en directeur Bird’s Sense

16.50 uur: Wisseltijd

17.00 uur: Workshops: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 1)

1. Mantelzorgondersteuning
Ans Verdonschot, projectleider Mantelzorg IKNL
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De aandacht voor overbelasting van de mantelzorg is nog geen vanzelfsprekendheid. Het ontbreekt zorgverleners vaak aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Het formulier ‘Mantelzorgondersteuning’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.

2. Sterven op je eigen manier
Bert Buizert, trainer STEM
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor professionals in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven?

3. Signaleringsbox
Laetitia Schillemans Gespecialiseerd Verpleegkundige Oncologie en Palliatieve Zorg Beweging 3.0, Consulent Palliatie Team Midden Nederland
Doelgroep: verzorgenden

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers en hebben daarom een belangrijke rol in de zorg! De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ kan daarbij helpen.

4. Besluitvorming in de palliatieve fase
Ginette Hesselmann MSc, oncologieverpleegkundige, UMC Utrecht
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij het adequaat kunnen reageren op problemen en het houdt rekening met de prioriteiten en wensen van de zorgvrager.
Door te werken met deze methode draagt u bij aan gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO). 

5. Zorgpad Stervensfase
Jeroen Joosten, Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg Rivierengebied, Teamleider Hospice Tiel
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de zorgvrager en de naasten te waarborgen.

6. Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep)
Marijke van Daelen, huisarts, Coördinator Kaderopleiding Palliatieve Zorg
Doelgroep: huisartsen en wijkverpleegkundigen

7. GEPLUSD
Gon Uyttewaal, senior verpleegkundige hospice Demeter, consulent Palliatieteam Midden Nederland
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende

Uit onderzoek is bekend dat zorgverleners de symptoomlast van patiënten regelmatig onderschatten. Door regelmatig naar symptomen te vragen krijgt men beter zicht op de symptoomlast. GEPLUSD leert zorgverleners te werken met een set van meetinstrumenten die de last van een symptoom inzichtelijk maakt en zo duidelijk maakt waar interventies nodig zijn.

8. PZ en dementie
Marijke Notermans, Coördinator Kennisnetwerk bij Project Goed voor elkaar in Utrecht
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden

Omdat genezing van dementie niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan deze ziekte, of in ieder geval met deze ziekte, overlijden. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaatsvindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. Daarbij is de handreiking palliatieve zorg bij dementie van groot belang.

18.00 uur: Pauze met broodjes en informatiemarkt

18.30 uur: Workshops: Goede Voorbeelden palliatieve zorg (ronde 2)

19.30 uur: Afsluiting

Dinsdag 24 juni 2014
15.45 – 19.30 uur

Congrescentrum De Veste (GGZ Centraal, Zon & Schild)
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Accreditatie is aangevraagd voor eerder genoemde doelgroepen.
Esther van Zunderd, secretaresse IKNL
e.vanzunderd@iknl.nl
t. 030 233 80 74

volg ons: