De nieuwe richtlijn schildkliercarcinoom, aanpakken en aanpassen

De richtlijn Schildkliercarcinoom is herzien. De richtlijn beschrijft de behandeling en follow-up van het gedifferentieerde schildkliercarcinoom en gaat uitgebreid in op de stand van zaken over de diagnostiek van de veel voorkomende schildkliernoduli. Omdat het nog steeds een zeldzame tumor betreft, is het nodig de organisatie van zorg goed af te stemmen om de kwaliteit te waarborgen.
Voor wie
Internist-oncologen, internist-endocrinologen, chirurgen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten.

Resultaat

Implementatie van de richtlijn Schildkliercarcinoom

18.00 uur
Ontvangst met een broodje

18.30 uur
Welkom door de avondvoorzitter
prof. dr. N. Bouvy, chirurg Maastricht UMC+

18.40 uur
Epidemiologie, Nederlandse Kankerregistratie, richtlijnevaluatie en toekomst
dr. B.A.C. van Dijk, onderzoeker IKNL

Oud en nieuw, wijzigingen in de nieuwe richtlijn 

19.00 uur
Diagnostiek
drs. K. Somers, patholoog Stichting PAMM

19.20 uur
Chirurgische behandeling
drs. J. van Bastelaar, chirurg Atrium/Orbis

19.40 uur
Pauze

20.00 uur
Nabehandeling en follow-up
dr. B. Brans, nucleair geneeskundige Maastricht UMC+

20.20 uur
Organisatie van zorg
dr. B. Havekes, internist-endocrinoloog Maastricht UMC+

20.40 uur
Regiofunctie en toekomstplan regio Eindhoven
prof. dr. H.R. Haak, internist-endocrinoloog Máxima Medisch Centrum

21.00 uur
Wat willen we in de regio?
prof. dr. N. Bouvy, chirurg Maastricht UMC+

21.30 uur
Afsluiting
Datum
18 juni 2015

Tijd
18.00-21.30 uur

Locatie
TheaterHotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond

Kosten
Deelname is gratis

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVvH, NVvR, NVvP, NVRO, VSR en de NVNG
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Sarmiento Smeets
088 234 61 99 / m.sarmiento@iknl.nl

volg ons: