Consulentenscholing palliatieve zorg. Consortium Zuidoost-Brabant en Limburg

Graag nodigen wij u uit voor de regionale consulentenscholing palliatieve zorg die IKNL organiseert.
De afgelopen tien jaar heeft IKNL vele scholingsprogramma’s gemaakt voor IKNL-consulenten palliatieve zorg. Met de komst van nieuwe consultatievoorzieningen, o.a. in ziekenhuizen, breiden wij het scholingsaanbod uit naar alle consulenten palliatieve zorg.

In de ochtend is plenair aandacht voor de laatste stand van zaken over palliatieve zorg bij nierfalen met items uit de richtlijn in ontwikkeling. Daarna neemt dr. M. Huber u mee in het nieuwe concept van gezondheid en de verdere ontwikkeling naar “positieve gezondheid”. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk doel van de scholing. Tijdens de middagpauze nodigen we uw regio uit om een tafel te bemannen en informatie over uw team te delen zodat een interactieve lunch ontstaat.

In de middag zijn er drie actieve workshops: Consultvaardigheden, Methode voor besluitvorming tijdens MDO en het Omgaan met zingevingsvragen. U kunt hieruit twee workshops kiezen. We sluiten de dag af met een plenaire terugkoppeling. 
 
Voor wie
Consulenten palliatieve zorg, in het consortium Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant en Limburg, werkzaam in het ziekenhuis, in de ouderenzorg en in de eerste lijn, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten.

Resultaat
  • U krijgt over nierfalen en positieve gezondheid informatie. 
  • U werkt aan het aanscherpen van uw besluitvorming, zingeving en consultvaardigheden die nodig zijn voor consultatie algemeen of in de MDO.


Citaat

Over de workshop consultvaardigheden zegt Jos Kitzen, internist oncoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis:
‘Ik was echt positief verbaasd over de interactie tussen acteur, trainer en ons team. De acteur heeft een extreem grote meerwaarde, met name ook door de ‘Rewind functie’; als je iets opnieuw wilde uitproberen werd hij gewoon teruggespoeld. Het was door de kwaliteiten van de acteur ook helemaal niet moeilijk om je in de casus in te leven. Hij pakte je echt bij de keel. Een echte aanrader! 

09.30-10.00 uur
Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

10.00-10.15 uur
Welkom en introductie
Landelijke ontwikkelingen palliatieve zorg
Dagvoorzitter drs. A.L. Degenaar, senior adviseur palliatieve zorg, IKNL locatie Maastricht
 
10.15-11.00 uur
Nieuwe inzichten en uitgangspunten rondom palliatieve zorg voor patiënten met nierfalen
Concept nieuwe richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen
Dr. M. van Buren, internist-nefroloog, HaGaZiekenhuis loc. Leyweg, Den Haag

11.00-11.15 uur
Pauze

11.15-12.15 uur
Positieve gezondheid
Dr. M. Huber, arts-onderzoeker/oprichter, Institute for Positive Health

12.15-13.00 uur
Lunch met onderlinge uitwisseling
Ervaringen en ontwikkelingen delen uit de diverse regio’s aan de ronde tafels

13.15-14.30 uur
Deelsessies ronde 1:

Workshop consultvaardigheden
Drs. L.M. Gualthérie van Weezel, psychiater-psychotherapeut, en
Mw. E. Beekman, acteur, Psychologisch Adviesbureau Foelkel & De Jong 

Workshop gebruik van de methode besluitvorming tijdens het MDO
H.R.H.M. Woldberg, adviseur palliatieve zorg, IKNL locatie Eindhoven
Drs. F.M. Bols, specialist ouderengeneeskunde, Stichting de Wever, De Sporen 
 
Workshop Omgaan met zingevingsvragen
Zingevingsvragen en spiritualiteit zijn moeilijk te benoemen issues, zowel voor de patiënt en naasten als voor de consultvrager. In deze workshop gaat het om concrete vaardigheden hoe dit domein zichtbaar te maken in consulten en hoe de consultvrager te ondersteunen in het bieden van spirituele zorg.
Dr. A. Kuin, humanistisch geestelijk verzorger, Westfriesgasthuis en
B. van Dam, acteur

14.30 - 14.40 uur
Pauze met wisseling van workshops
 
14.40-16.10 uur
Deelsessies ronde 2

16.10 uur
Plenaire afsluiting door de dagvoorzitter
Dagvoorzitter drs. A.L. Degenaar, senior adviseur palliatieve zorg, IKNL locatie Maastricht

Datum
5 april 2016

Locatie
Golden Tulip Jagershorst
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
040 206 1386
www.goldentulipjagershorst.nl
 

Kosten
Deelname is gratis

Aan deze scholing kunnen maximaal 60 mensen deelnemen. Plaatsing is in volgorde van aanmelding. Graag uit elk ziekenhuis een medisch coördinator en verpleegkundig coördinator aanmelden

Accreditatie
Aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN).
Linda Bergmans
Secretaresse
l.bergmans@iknl.nl
088 234 66 82

volg ons: