Consulentenscholing palliatieve zorg regio Nijmegen

Graag nodigen wij u uit voor de regionale consulentenscholing palliatieve zorg die wij organiseren.

De afgelopen tien jaar heeft IKNL vele scholingsprogramma’s gemaakt voor IKNL-consulenten palliatieve zorg. Met de komst van nieuwe consultatievoorzieningen, o.a. in ziekenhuizen, breiden wij het scholingsaanbod uit voor alle consulenten palliatieve zorg. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk doel van de scholing.

  

In de middag is plenair aandacht voor de laatste stand van zaken over besluitvorming in de palliatieve fase. In de avond zijn er drie actieve workshops:

  • Consultvaardigheden
  • ALS (amyotrofische laterale sclerose) in de palliatief terminale fase
  • Spiritualiteit en zingeving: hoe zich voor te bereiden op het naderende einde?

U kunt hieruit één workshop kiezen. We sluiten de dag af met een plenaire terugkoppeling.Doelgroep
Consulenten palliatieve zorg van consultatieteams in de regio van consortium PalZO, werkzaam in het ziekenhuis en/of in de eerste lijn: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten met een consultatiefunctie.

14.00-14.30 uur

Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

 

14.30-15.00 uur

Welkom en introductie

Landelijke ontwikkelingen palliatieve zorg

dagvoorzitter dhr. R.J.A. Krol, adviseur palliatieve zorg, IKNL (locatie Nijmegen)

 

15.00-17.00 uur

Besluitvorming in de palliatieve fase

Casuïstiekbespreking in groepen: hoe stel je een werkhypothese op?

dhr. P.J. Schimmel, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Noordwest-Veluwe, hospice-arts hospice Jasmijn en consulent palliatieve zorg consultatieteam palliatieve zorg Vallei en Veluwe

 

17.00 uur

Broodjesbuffet

 

 

18.30-20.30 uur

Keuze uit één van de volgende workshops

 

Workshop 1: Consultatievaardigheden

mw. C. de Jong, psycholoog en dhr. K. van der Knaap, acteur

 

De deelnemer leert in deze workshop de ingangsvraag van de consultvrager te exploreren. Soms voelen consulenten zich door de consultvrager onder druk gezet, krijgen ze niet goed de vinger achter de vraag die wordt gesteld of lukt het niet goed op deze gezamenlijk te reflecteren. In deze workshop leert u hoe u de consultvraag kunnen plaatsen in het krachtenveld dat door de ziekte wordt veroorzaakt en met welke interventies u, samen met de consultvrager, reflectieruimte kunt creëren om de vraag nader te exploreren. Ook weerstand tegen uw advies komt aan de orde. Met behulp van een professionele acteur wordt een aantal consultgesprekken geoefend.

 

Workshop 2: ALS (Amyotrofische laterale sclerose) in de palliatief-terminale fase

dhr. P. van Leeuwen, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts Johannes Hospitia Vleuten/Wilnis en consulent palliatieve zorg Antoniusziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

 

In deze workshop zal niet alleen worden ingegaan op de symptomen die kunnen voorkomen in de palliatief-terminale fase bij ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) maar ook op de enorme impact van deze terminale ziekte op de patiënt, diens naasten en de zorgverleners. Consultvragen rond dit ziektebeeld kunnen zowel symptoomverlichting betreffen als ondersteuning van de betrokken zorgverleners. Het betreft één van de meest complexe ziektebeelden waarbij kennis en inzichten vanuit de palliatieve zorg van grote betekenis kunnen zijn.

 

Workshop 3: Spiritualiteit en zingeving; hoe zich voor te bereiden op het naderende einde?

mw. S. van Horssen, geestelijk verzorger en eigenaar van Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding

 

Spiritualiteit gaat over datgene wat van essentiële waarde en betekenis is voor mensen. In de WHO definitie van palliatieve zorg wordt gesproken van aandacht voor behoeften van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Ook in consultvragen van zorgverleners kunnen spirituele aspecten een belangrijke rol spelen. In deze workshop zal worden geëxploreerd hoe de consulent de vinger kan leggen op spirituele aspecten van een consultvraag en hoe deze aspecten meegenomen kunnen worden in het formuleren van het advies aan de consultvrager.

 

20.30-21.00 uur

Plenaire terugkoppeling

dagvoorzitter dhr. R.J.A. Krol

Datum:

11 mei 2016

 

Locatie:
Droom!
Nieuwe Aamsestraat 32

6662 ND Elst
0481 367 139
routebeschrijving

Kosten

Deelname is gratis.
Aan deze scholing kunnen maximaal 60 deelnemers deelnemen

 

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten (ABAN cluster 1 en 2).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Gerdy Beekhof, secretaresse, 088 234 63 29/g.beekhof@iknl.nl

volg ons: