Landelijke consulentendag palliatieve zorg

Op 14 december 2016 organiseren de Expertisecentra palliatieve zorg en IKNL de eerste landelijke Consulentendag palliatieve zorg.
Deze dag vindt plaats in de Werelt te Lunteren, voorafgaand aan het Nationaal Congres palliatieve zorg. Het thema voor deze dagen is ‘Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’.

Tijdens de Consulentendag palliatieve zorg, willen we speciaal voor consulenten een aantrekkelijk programma neerzetten. De voorbereiding gebeurt dan ook in afstemming met vertegenwoordiging van een groep consulenten palliatieve zorg uit het land en de Expertisecentra palliatieve zorg. Deze dag is kosteloos.

Het betreft hier een bijscholingsdag voor alle consulenten palliatieve zorg, werkzaam in een regionaal consultatieteam. Wanneer u geen consulent bent, maar wel interesse heeft om de dag bij te wonen, stuur dan een e-mail naar Rita van Basten, r.vanbasten@iknl.nl.
 
Let op! Het maximaal aantal inschrijvingen voor deze dag is bereikt. U kunt zich nog wel inschrijven maar u komt op de wachtlijst!

9.30 – 10.00 uur   
Ontvangst

10.00 – 10.05 uur 
Welkom
dr. Yvette van der Linden, Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC

10.05 – 10.15 uur
De consulent palliatieve zorg in het veranderende werkveld
Prof. dr. Peter Huijgens, bestuurder IKNL

10.15 – 10.45 uur
Kunst verbindt
Pieter Roelofs, conservator zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst Rijksmuseum, Amsterdam

10.45 - 11.15 uur

Een filosofische kijk op lijden en begeleiden
dr. Ton Vink, filosoof

11.15 – 12.00 uur

Het consulentenperspectief met een panel van deskundigen
Interactieve sessie met stemmen via mobiele telefoon.

12.00 – 12.45 uur
Netwerklunch

12.45 – 13.30 uur
Mogelijkheid tot:

 • huisconcert
 • begeleide natuurwandeling
 • consortiumspreekuur
 • eigen invulling


13.30 – 14.45 uur

Workshopronde 1 (zie toelichting workshops)

14.45 – 15.15 uur
Pauze

15.15- 16.30 uur 
Workshopronde 2 (zie toelichting workshops)

16.30 – 16.55 uur
Betekenis kwaliteitskader palliatieve zorg voor de consulent
dr. Joep Douma & dr. Manon Boddaert, medisch adviseurs IKNL

16.55 – 17.00 uur
Afsluiting
dr. Yvette van der Linden

datum
woensdag 14 december 2016
10.00 - 17.00 uur

locatie
Congrescentrum De Werelt
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
(0318) 48 46 41
Routebeschrijving

kosten
deelname aan deze dag is gratis.
 
accreditatie
Is toegekend voor medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Rita van Basten, secretaresse, r.vanbasten@iknl.nl.


U kiest per ronde een workshop die past bij uw ervaring.


Workshopronde 1: 13.30 - 14.45 uur
Voor consulenten met 0-3 jaar ervaring:

 1. Tips en tricks voor het inbedden van een palliatief adviesteam in het ziekenhuis

  Sprekers:  dr. Yvette v.d. Linden en drs. Manon Boddaert
  Hoe maak je palliatieve zorg een structureel en geaccepteerd onderdeel van goede zorg? Hoe maak je je als team zichtbaar en onmisbaar? En hoe zorg je voor voldoende afstemming met de 1e lijn? Over dit en tal van andere praktische zaken gaan we met u in gesprek. Zodat u verder aan de slag kunt in uw eigen ziekenhuis!

 2. Richtlijn Nierfalen

  Sprekers: dr. Marjolijn van Buren en dr. Hanneke Joosten
  Symptoomlast bij nierfalen is groot. Ook steeds meer oudere patiënten krijgen met nierfalen te maken. Hierdoor groeit de behoefte aan palliatieve zorg op dit gebied. In deze workshop bespreken we, aan de hand van de herziene richtlijn, wat u kunt bieden bij nierfalen in de palliatieve fase.

 3. Expertise centra Palliatieve Zorg – sessie onderzoek
  Moderator: dr. Yvonne Engels MUMC

  Sprekers:
  -  
  MUMC, dr. Marieke van den Beuken
     Methadononderzoek
  - VUMC, dr. Linda Brom
     Shared decision making 
  - Erasmus MC, drs. Ariannne Brinkman
     Compass studie
  - LUMC, drs. Ellen de Nijs
    
  Crisisopnames
  -
  VUMC, dr. Annicka van der Plas
     
  PaTz
  - UMCG, drs. Maaike Kok
     
  Proactieve zorgplannen

  De expertise centra palliatieve zorg presenteren in deze sessie verschillend wetenschappelijk overzoek.


Voor consulenten met meer dan 3 jaar ervaring:

 1. Rol consulent palliatieve zorg in PaTz

  Sprekers: drs. Kees Goedhart en Frank Kesseleer (acteur)
  De consulent is naast overdracht van inhoudelijke kennis gericht op: het beïnvloeden van attitude, verbetering van samenwerking en anticiperend handelen. Dit vraagt om specifieke vaardigheden van de consulent! In deze workshop staan we stil bij die vaardigheden en oefenen deze met behulp van een trainer/acteur aan de hand van casuïstiek.

 2. De consulent als fakkeldrager in de transmurale palliatieve zorg

  Sprekers: drs. Christien de Jong en Koos van der Knaap (acteur)
  In een aantal ziekenhuizen nemen huisarts-consulenten sinds kort deel aan MDO’s. Vaak sluiten palliatieve consultatieteams in het ziekenhuis pas laat aan. Daardoor is er weinig tijd om een pro-actief palliatief beleid  te bespreken, waarin patiënten nog tijdig naar huis kunnen en de zorg daar goed geregeld is. In deze workshop verkennen we de knelpunten in de transmurale samenwerking. In een interactief samenspel met een professionele acteur gaan we in op het gesprek met de patiënt waarin het palliatief beleid  aan de orde komt.

 3. Spiritualiteit in de consultatie
  Sprekers: dr. Marie-José Gijsberts en drs. Etje Verhagen
  Wat is spiritualiteit? En wat betekent het voor jou? Hoe zou je bij (palliatieve) patiënten kunnen informeren naar spirituele vragen? En hoe kan het informeren naar spirituele vragen een plaats krijgen in de multi-dimensionele beeldvorming binnen de palliatieve zorg?
  In deze workshop krijgt u een korte inleiding op het thema en staat vervolgens het opdoen van praktische ervaring centraal.


Workshopronde 2: 15.15 - 16.30 uur
Voor consulenten met 0-3 jaar ervaring:

 1. Patiënten participatie/naastenperspectief

  Spreker: Marcella Tam
  Palliatieve zorg omvat ook de zorg voor de naaste, maar wat houdt dat nu echt in naaste zijn van een ongeneeslijk zieke? Wat betekent dat voor de zorgverleners die in de palliatieve fase met naasten te maken krijgen? Marcella Tam neemt u mee op de reis die naasten maken. Als ervaringsdeskundige en auteur van het boek “Medereiziger. Steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke” zal zij op interactieve wijze op deze vragen ingaan.

 2. Expertise centra Palliatieve Zorg – sessie onderzoek

  Moderator: prof. dr. An Reyners UMCG

  Sprekers:
  - UMCG, Jenske Geerling Msc
   
  Overdracht ziekenhuis naar thuis
  - Radboud MC, dr. Bregje Thoonsen
    Identificeren palliatieve patiënt, p
  roactieve zorgplannen
  - UMC Utrecht, drs. Danielle Zweers
    
  Meetinstrumenten
  - Erasmus MC, Anouk Overbeek Msc
   
  ACP bij ouderen
  - LUMC, drs. Carla Juffermans/Marleen Oomes          
    Gesprekshulp
  - Erasmus MC/VUMC, drs. Bregje Huisman
   
  Medilast

  De expertise centra palliatieve zorg presenteren in deze sessie verschillend wetenschappelijk overzoek.

 3. Richtlijn Dyspnoe
  Sprekers: Elly Jordens Msc en drs. Astrid Kodde
  Verlichting bieden aan een dyspnoeische patiënt kan dankbaar werk, maar ook lastig zijn.  In deze workshop bespreken we, aan de hand van de in december 2015 herziene richtlijn, wat u kunt bieden bij dyspneu in de palliatieve fase. Een interactieve workshop met casuïstiek en stellingen.


Voor consulenten met meer dan 3 jaar ervaring:

 1. De consulent als fakkeldrager in de transmurale palliatieve zorg

  Sprekers: drs. Christien de Jong en Koos van der Knaap (acteur)
  In een aantal ziekenhuizen nemen huisarts-consulenten sinds kort deel aan MDO’s. Vaak sluiten palliatieve consultatieteams in het ziekenhuis pas laat aan. Daardoor is er weinig tijd om een pro-actief palliatief beleid  te bespreken, waarin patiënten nog tijdig naar huis kunnen en de zorg daar goed geregeld is. In deze workshop verkennen we de knelpunten in de transmurale samenwerking. In een interactief samenspel met een professionele acteur gaan we in op het gesprek met de patiënt waarin het palliatief beleid  aan de orde komt.

 2. Medicatie management in de laatste levensfase

  Sprekers: dr. Marianne Dees  en  dr. Marieke van den Beuken
  Patiënten met een beperkte levensverwachting gebruiken regelmatig potentieel overbodige medicatie. In deze interactieve workshop willen wij met u stilstaan bij de huidige inzichten over potentieel zinloze medicatie. Daarnaast gaan we met u aan de slag om inzicht te krijgen in de normen en waarden die een belemmering vormen bij het tijdig in gesprek gaan met patiënt (en naasten) over diens wensen en verwachtingen over medicatiegebruik in zijn of haar laatste levensfase.

 3. Ingewikkeld casuïstiek
  Sprekers: dr. Alexander de Graeff en prof. dr. Saskia Teunissen
  We streven ernaar samen met deelnemers nieuwe inzichten op tafel te brengen om ingewikkelde casuïstiek hanteerbaar te maken. Zo willen we: 1) de consultvrager beter bedienen, 2) meer tevredenheid bij de consulent over het afgeleverde advies en 3) het nabespreken, opvolgen en/of evalueren van het advies.
  Hierbij ligt de methodiek van het palliatief redeneren aan ten grondslag, met een verdieping in de hantering van de ‘werkhypothese’ en toepassing van verschillende instrumenten binnen het vier dimensionele werkdomein.

volg ons: