Consortiumdag 2016

Tweede dag.

In Zuidwest-Nederland werken we in consortiumverband samen met acht Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ), IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Erasmus MC). Samen vormen we de pijlers 'zorg', 'onderwijs' en 'onderzoek'. We kunnen niet zonder elkaar om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Dat is onze missie en de uitdaging waar we voor staan, samen met u. Projecten die we in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren, zijn slechts een middel om tot verbetering te komen. De kernwoorden zijn: vertrouwen, samenwerking en verbinding. Erop vertrouwen dat we allemaal hetzelfde doel nastreven (betere palliatieve zorg), samenwerking (elkaars kennis en kunde waarderen en gebruiken voor verbetering) en verbinding (leren van elkaars ervaringen, partners verbinden die elkaar kunnen versterken of aanvullen). 


Voor wie:

Onder andere voor de leden van de drie consortiumwerkgroepen, netwerkcoördinatoren, patiënten- en naastenadviesraad en het dagelijks bestuur van het consortium.


Resultaat:

Vanuit de ontmoeting elkaar inspireren en verbindingen binnen het consortium versterken en gezamenlijk invulling geven aan inhoudelijke processen. Informatie verkrijgen en delen over de activiteiten van het consortium.

 


INSCHRIJVEN
14.00 uur
Opening en welkom door mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, voorzitter consortium

14.05 uur

Terugkoppeling vanuit de 3 werkgroepen door de werkgroepvoorzitters:

Mw. C. Bouwer, werkgroep Zorg

Mw. A. Brinkman-Stoppelenburg, werkgroep Onderwijs

Mw. dr. F.E. Witkamp, werkgroep Onderzoek


15.00 uur
Voortgang  gehonoreerde projecten 2015.
(met focus op het project
  ‘Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland’) en  het voorstellen van de onderzoekers en informatie over Palliantie 2016
mw. A. van der Heide, hoogleraar b
esluitvorming en zorg rond het levenseinde


15.30 uur
Pauze


16.00 uur
De plaats van palliatieve zorg in de Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden
mw. J. Vos, manager Drechtzorg, transmuraal samenwerkingsverband regio Waardenland16.30 uur
Oog en oor hebben voor hoe het echt met mensen gaat: spiritualiteit binnen de palliatieve zorg vanuit het consortium, naam spreker volgt

17.00 uur
Vooruitblik
mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, voorzitter consortium

17.30 uur
Afsluiting

26 mei 2016

Bravis Ziekenhuis (aula)

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Klik hier voor de route

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie aangevraagd.

Inhoudelijk:

Mw. M.M. de Boer-Dennert, m.deboer@iknl.nl

Voor uw aanmelding:

Mw. P.J. van Dijk, n.vandijk@iknl.nl

volg ons: