Consortiumdag 2015. INSCHRIJVING GESLOTEN

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle ziekenhuizen een multidisciplinair (consultatie)team Palliatieve zorg hebben, op basis van de SONCOS normen 2015. U KUNT ZICH VOOR DEZE DAG NIET MEER AANMELDEN; HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT. ZONDER BEWIJS VAN AANMELDING (BADGE) IS HET NIET MOGELIJK DE ZAAL TE BETREDEN.

In Zuidwest Nederland werken we in consortiumverband samen met 8 Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ), IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (Erasmus MC). Samen vormen we de pijlers 'zorg', 'onderwijs' en 'onderzoek'. We kunnen niet zonder elkaar om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Dat is onze missie en uitdaging waar we voor staan, ook samen met u. Projecten die we in gezamenlijkheid kunnen uitvoeren, zijn slechts een middel om tot verbetering te komen. De kernwoorden zijn: vertrouwen, samenwerking en verbinding. Erop vertrouwen dat we allemaal hetzelfde doel nastreven (betere palliatieve zorg), samenwerking (elkaars kennis en kunde waarderen en gebruiken voor verbetering) en verbinding (leren van elkaars ervaringen, partners verbinden die elkaar kunnen versterken of aanvullen). 

 

Een concreet thema waaraan we kunnen samenwerken, is de palliatieve consultatiefunctie. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle ziekenhuizen een multidisciplinair (consultatie)team Palliatieve zorg hebben, op basis van de SONCOS normen 2015. Transmurale consultatieteams realiseren is de volgende uitdaging.

 

IKNL stimuleert  de vorming van transmurale consultatieteams en kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg in ziekenhuizen als onderdeel van de keten. Op dit symposium kunnen professionals in de regio zuidwest Nederland op interactieve wijze kennis delen en geinformeerd worden over laatste stand van zaken. Ook visievorming en de financiering van palliatieve zorg in de ziekenhuizen wordt hierin meegenomen.

Voor wie:

 

Middagprogramma is voor werkgroepleden, netwerk-coördinatoren, netwerkvoorzitters en beleidsmedewerkers

Avondprogramma is voor palliatieve teams uit de ziekenhuizen en andere belangstellenden.

Resultaat:
 

Verbindingen binnen het consortium versterken en gezamenlijk invulling geven aan inhoudelijke processen. Informatie verkrijgen en informatie delen over palliatieve zorg in ziekenhuizen

 

 

 

 

Middagprogramma

 

13.30 uur

Opening door dagvoorzitter mw. M.M. de Boer- Dennert

Welkomstwoord  mw. J. van Vliet MHA, lid raad van bestuur, Bravis ziekenhuis

 

13.35 uur

Het Consortium Zuidwest Nederland, waar komen we vandaan, waar staan we nu?

mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, internist-oncoloog, Erasmus MC

 

14.00 uur

Welke projecten gaan van start en wat betekent dit voor jou?

mw. prof. dr. A. van der Heide, hoogleraar Besluitvorming en zorg rond het levenseinde, Erasmus MC

 

14.45 uur

De werkgroepen aan het woord: activiteiten, toekomstplannen en de ZonMw call van februari 2016

 

15.30 uur

Pauze (frisdrank in de zaal)

 

16.00 uur

Transmuraal samenwerken, wat zijn de mogelijkheden in consortiumverband?

Hans Tönjes, bestuursadviseur, buro Tönjes

 

16.30 uur

Het conflict tussen idealisme en realisme…

Financiering en dan aan de slag met ketenzorg of aan de slag met ketenzorg in afwachting van financiering?

mw. J. van Vliet MHA, lid raad van bestuur, Bravis ziekenhuis

 

17.00 uur

Gezamenlijk buffet

 

18.00 uur

Aanvang avondprogramma

 

Avondprogramma IKNL

 

 

18.00 uur

Opening door dagvoorzitter mw. M.M. de Boer- Dennert en avondvoorzitter mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, internist-oncoloog, Erasmus MC

 

18.05 uur

Passende zorg. Niet alles wat kan, hoeft.

Het KNMG rapport in de praktijk, interactief.

T.C.M. van Nordennen, specialist ouderengeneeskunde, consulent , Stichting Groenhuysen 

 

18.30 uur

SONCOS palliatieve zorg, wat betekenen de normen voor jouw ziekenhuis en wat zegt de IKNL enquete?

mw. E.N.M. van Overkleeft, internist-oncoloog, Ikazia Ziekenhuis

19.00 uur

Palliatieve zorg in ziekenhuizen en consultatie teams; kijk op drie verschillende modellen 
J. van den Bosch, internist oncoloog-hematoloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis
mw. L. Birkhoff-Pieters, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg, consulent Bravis ziekenhuis
mw. S. Verhage, verpleegkundig specialist, consulent, Jeroen Bosch Ziekenhuis

                                        

 

20.00 uur

Forumdiscussie en stip op de horizon

mw. M.S.A. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde en medisch adviseur, IKNL

 

20.30 uur

Afsluiting

donderdag 3 december 2015

middagprogramma 13.30 – 17.00 uur

avondprogramma 18.00 - 20.30 uur

 

in de aula van het Bravis ziekenhuis

Boerhaavelaan 25

4708 AR  Roosendaal.

routebeschrijving

 

Deelname is gratis.

 

Er is geen accreditatie aangevraagd

Contact

Vragen over de inhoud: Maureen de Boer, senior adviseur palliatieve zorg (m.deboer@iknl.nl)

Vragen over uw inschrijving: Nelleke van Dijk, secretaresse  (n.vandijk@iknl.nl)

volg ons: