Bijeenkomst zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom

AMC, Erasmus MC, VUMC en OLVG hebben samen met IKNL een ziekenhuisoverstijgend (keten)zorgpad ‘Verdenking op perihilair cholangiocarcinoom’ ontwikkeld.

Aanleiding hiervoor is de aanbeveling uit de richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom (2013) waarin staat dat de zorg voor deze patiënten in een hooggespecialiseerd centrum dient plaats te vinden. Deze aanbeveling is gebaseerd op de lage incidentie en hoge complexiteit van chirurgie en drainagetechnieken. Hoewel de richtlijn centralisatie van de behandeling van galwegcarcinomen aanbeveelt , verloopt de afstemming tussen de verwijzende ziekenhuizen en de centrumziekenhuizen over diagnostiek en behandeling niet altijd optimaal. Dit zorgpad wil verbetering hierin bevorderen.

 

Voor wie:

Mdl-artsen, chirurgen, internist-oncologen, radiologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere betrokkenen bij perihilair cholangiocarcinoom.

 

Resultaat:

In deze landelijke bijeenkomst bespreken we met u de knelpunten in de zorg voor mensen met perihilair cholangiocarcinoom en de noodzaak voor samenwerking tussen ziekenhuizen en centrumziekenhuizen. U krijgt inzicht in het zorgpad ‘Verdenking perihilair cholangiocarcinoom’ en we gaan met u in gesprek over hoe we zorg rondom deze patiëntengroep verder kunnen optimaliseren.

 INSCHRIJVEN

 

 

 

 

17.30 uur

Ontvangst met broodjesbuffet


18.00 uur

Opening

  • prof. dr. Thomas van Gulik, chirurg AMC
  • prof. dr. Jan IJzermans, chirurg Erasmus MC – avondvoorzitter
 

18.10 uur

Problematiek perihilair cholangiocarcinoom

Robert Jan Coelen, arts-onderzoeker AMC


18.30 uur

Endoscopische drainage voor perihilair cholangiocarcinoom

dr. Jan Poley, mdl-arts Erasmus MC


18.50 uur

Ervaring van een patiënt

Kees Reinders


19.05 uur

Zorgpad ‘Verdenking perihilair cholangiocarcinoom’

dr. Bas Groot Koerkamp, chirurg Erasmus MC


19.25 uur

Samenwerken rondom perihilair cholangiocarcinoom 

  • Ontwikkelingen in netwerkvorming, mw. mr. Antoinette de Vries, senior adviseur oncologie IKNL
  • Managed Clinical Network – hpb chirurgie Noordoost Nederland

       prof. dr. Robert Porte, chirurg UMCG


20.00 uur

Forumdiscussie

Onder leiding van Eduard Stomp, senior adviseur oncologie IKNL

20.30 uur
Borrel

30 juni 2016

Media Plaza / Supernova
Croeselaan 6
Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving


Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Accreditatie is aangevraagd voor Mdl-artsen, chirurgen, internist-oncologen, radiologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.

Inlichten over uw aanmelding

Nelleke van Dijk

n.vandijk@iknl.nl

 

Inlichtingen inhoudelijk

Saskia Lunter (projectmedewerker IKNL, s.lunter@iknl.nl)

volg ons: