Bijeenkomst laaggradige gliomen. Regionale afspraken LGG

In april 2015 is de landelijke richtlijn Gliomen ontwikkeld. Deze richtlijn biedt ruimte voor regionale invulling.

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomst die, na het bespreken van algemene zaken, start met een wetenschappelijk deel ter bespreking van de richtlijn.

Hierbij ligt de focus op laaggradige gliomen (LGG). Na dit wetenschappelijke deel volgt een discussie over de regionale invulling van de richtlijn. Een voorstel voor de regionale invulling, ter voorbereiding op deze bijeenkomst, treft u aan in de bijlage.

 

We hopen op een grote multidisciplinaire afvaardiging vanuit alle ziekenhuizen waar deze patiënten zich presenteren en worden begeleid en behandeld. Na deze bijeenkomst zal de invulling van de richtlijn in onze regio worden geïmplementeerd.  

 

Voor wie:

neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten, neuro-oncologie verpleegkundigen en andere specialisten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

 
 
INSCHRIJVEN

18.30 uur        

Ontvangst met broodjes

 

18.40 uur

Bespreken algemene zaken

 

19.00 uur

Casus laaggradig glioom LGG

dr. P. Koehler, neuroloog Zuyderland, locatie Heerlen

 

19.15 uur

Neurochirurgische behandeling LGG en effecten op epilepsie

dr. O. Schijns, neurochirurg MUMC+

           

19.30 uur

Het effect van Radiotherapie LGG op epilepsie bij inoperabel LGG 

dr. D.B.P. Eekers, radiotherapeut-oncoloog Maastro Clinic

19.45 uur

Chemotherapeutische behandeling LGG

dr. A. Hoeben, internist-oncoloog MUMC+

 

20.00 uur

Pooling gliomen WHO II en III – focus op moleculaire diagnostiek

dr. J. Beckervondersandforth, neuro-patholoog MUMC+

 

20.15 uur

Discussie en besluitvorming

 

20.30 uur

Sluiting

Maandag 9 mei 2016

 

Zuyderland, locatie Sittard

KenE C ruimte 3

dr. H. van der Hoffplein 1

6162 BG Geleen

Toegekend door de NIV, VSR, NVRO, NVvN, NVN, NVvP, NVvR en V&VN

Marjolein Sarmiento Smeets

m.sarmiento@iknl.nl

088 234 61 99

volg ons: