Bijeenkomst ‘Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in praktijk

Agora en ZonMw houden maandag 14 december 2015 een ‘Inspirational Meeting Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg’ in het Postillion Hotel in Bunnik. Tijdens deze bijeenkomst maken deelnemers kennis met drie verschillende praktijkvoorbeelden.
Sterven op je eigen manier (STEM), Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en het zorgpad Stervensfase zijn deze drie Goede Voorbeelden. De presentatie is in handen van de projectleiders Bert Buizert (Stichting STEM) Bart Schweitzer (onderzoeker huisartsgeneeskunde VUmc) en Greet Vernooij (IKNL).

In de workshops laten de projectleiders de deelnemers kennis maken met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Gerdie van Asseldonk, implementatiedeskundige bij ZonMw, neemt de aanwezigen mee in de kunst van het implementeren. Marjolein van Meggelen (adviseur palliatieve zorg, IKNL) presenteert de uitkomsten van de enquête ‘Goede Voorbeelden Consortium Septet’.
15.30u: Opening door de middagvoorzitter (Marjolijn Schagen, Agora)

15.40u: Presentatie uitkomsten enquête gebruik Goede Voorbeelden Consortium Septet (Marjolein van Meggelen IKNL)

16.00u: Powerpitch van drie Goede Voorbeelden die in de praktijk veel zijn gebruikt:
STEM (Bert Buizert, projectleider)
PaTz ( 1Bart Schweitzer, projectleider)
Zorgpad Stervensfase ( Greet Vernooy, projectleider)

In deze powerpitches delen de projectleiders hun kennis en ervaring in het werken met hun GV in de praktijk.

16.30u: De kunst van het implementeren (Gerdie van Asseldonk, implementatiemedewerker ZonMw)

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren om een Goed Voorbeeld te implementeren in de organisatie?

17.00u: Interactieve afsluiting

17.30u: Aansluitende borrel

14 december 2015  

15.30 - 17.30 uur

Postillion Hotel, Bunnik
-
Door een mail te sturen naar mschagen@agora.nl

volg ons: