Bijeenkomst Consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland INSCHRIJVING GESLOTEN

Bij Septet, Consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland, zijn zeven netwerken palliatieve zorg, met vele mensen en organisaties betrokken, die samen werken aan nog betere palliatieve zorg in de regio. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg biedt de mogelijkheid om in consortiumverband subsidieaanvragen te doen.
Samen met u en andere zorgverleners is het consortium in de steigers gezet en zijn de thema’s bepaald voor de komende tijd. De focus ligt op het betrekken van de huisarts in combinatie met Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u een beeld schetsen van de laatste ontwikkelingen en met u van gedachten wisselen over de volgende stappen.

Voor wie
Artsen, managers en beleidsmakers

Resultaat
U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het consortium en kunt van gedachten wisselen over de volgende stappen, waar u mogelijk een rol in kunt spelen. INSCHRIJVING is gesloten.
18:45 uur
Ontvangst, met broodjes

19:00 uur
Welkom

19.05 uur
Samenwerking & netwerkvorming in regio Midden Nederland
Niek de Wit, Hoogleraar en afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde Julius Centrum

19:25 uur
Laatste ontwikkelingen binnen consortium 
Saskia Teunissen, hoogleraar hospicezorg en voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, afdeling huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht
 
19:55 uur
Gelegenheid voor discussie

20:15 uur
Afsluiting
datum
dinsdag 17 november 2015

locatie
Bethelkerk
Burgemeester Norbruislaan 1
3555 ED Utrecht.
(www.bethelkerkutrecht.nl)

kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

accreditatie
Er is geen accreditatie aangevraagd voor deze bijeenkomst.
Voor vragen kunt u terecht bij Margriet Wanders, netwerkcoördinator palliatieve zorg Utrecht stad & Zuidoost Utrecht, m.wanders@careyn.nl.

volg ons: