Ondersteunen van patiënten met kanker: Informeren, kiezen, monitoren, versterken!

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor het symposium dat wordt georganiseerd voorafgaand aan de promotieplechtigheid van Kelly de Ligt, waar zij haar proefschrift: ‘Towards personalised breast cancer care: variation in treatment and follow-up from the patients perspective’ “ zal verdedigen.

Dit symposium geeft een overzicht van het laatste onderzoek naar gedeelde besluitvorming in de borstkankerzorg.

 

De zorg voor patiënten met kanker wordt steeds meer gepersonaliseerd. Behandelingen worden veelal op maat gegeven passend bij de kenmerken van de tumor en bij de voorkeuren van de patiënt. Om deze zorg op maat goed te kunnen leveren en nieuwe innovaties en kennis te kunnen implementeren is het noodzakelijk zoveel mogelijke te weten over de effecten van behandelingen op korte en lange termijn. Dit betreffen zowel de gewenste als ongewenste effecten zoals bijvoorbeeld late cardiale klachten of vermoeidheid. De patiënt moet goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden en te verwachten effecten om zo een weloverwogen besluit samen met zijn of haar zorgprofessionals te kunnen nemen. De patiënt krijgt dan meer eigen regie  en kan na afronding van de behandeling het leven zo goed mogelijk weer oppakken. Daarnaast zal het monitoren van de individuele patiënt door eHealth tools en patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS) nieuwe data opleveren die kan bijdragen aan kennis voor Value Based Health Care: zorg die er toe doet en leidt tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

 

Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente willen met dit symposium inzicht geven in de huidige praktijk rondom gedeelde besluitvorming in de borstkankerzorg en een impuls geven aan het ondersteunen van patiënten om keuzes te maken op basis van passende informatie. Het symposium en openbare verdediging zal in de Engelse taal zijn.

De lezingen op het symposium hebben veel te bieden voor:

  • zorgverleners in de oncologische zorg
  • onderzoekers
  • medisch technisch onderzoekers
  • bestuursleden van patiëntenverenigingen
  • bestuurders, managers en beleidsmedewerkers

 

Volledig programma (pdf)


U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven.
Onderwerpen die tijdens het symposium aan bod zullen komen zijn:
• PROMS: Quality of life in cancer patients
• Value Based Health Care in cancer
• Shared decision making
• Right to know and right not to know
• eHealth options for empowering of patients

Vooraanstaande sprekers nemen u mee in deze onderwerpen: 
• Professor Lonneke van de Poll, Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek / Tilburg University en tevens verbonden aan het IKNL, zal het meten van kwaliteit van leven binnen het Profiles Registry (www.profilesregistry.nl) toelichten. 
• Professor Jan Hazelzet, Erasmus Universiteit Rotterdam, zal een toelichting geven op Value Based Health Care
• Professor Miriam Vollenbroek, Wetenschapscoördinator ZGT

Het programma duurt van 10.00-13.30 uur.
Om 13.30 uur wordt er een lunch geserveerd. 
Aansluitend zal om 14.30 uur zal Kelly de Ligt, junior onderzoeker IKNL en promovendus aan de Universiteit Twente, haar proefschrift ‘Towards personalised breast cancer care: variation in treatment and follow-up from the patients perspective’ verdedigen.  
 

Datum

Vrijdag 13 september 2019


Symposium

Tijd: 10.00 - 13.30

De locatie is gewijzigd, het symposium vind plaats in gebouw de Waaier 4 Hallenweg 21, Enschede

(zie nr.12)  plattegrond van Campus Universiteit Twente
Promotie Kelly de Ligt

Tijd: 14.30
Locatie: gebouw de Waaier, Prof. Dr. G. Berkhoffzaal (gebouwnr. 12 op plattegrond Campus Universiteit Twente)
Adres: Hallenweg 21, Enschede
Parkeren: De ingang is niet met de auto bereikbaar. Parkeren kan op P0 of P2. Afzetten van personen die slecht ter been zijn kan door bij de slagboom toegang te vragen.
 

Routebeschrijving naar Campus Universiteit Twente
Kosten
Deelname is kosteloos. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ABAN.
 
U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven.
Mw. M. Tonis: m.tonis@iknl.nl

volg ons: