8e Scholing palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap

Het Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael houden op 17 maart 2016 voor de achtste maal de scholing 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'. Ook dit jaar staat de scholingsdag palliatieve zorg in het teken van laatste ontwikkelingen binnen deze zorg.
De thema’s van de plenaire voordrachten zijn:

 • Markeren van het naderende levenseinde en pro-actief werken.
 • De dokter en de dood - hoe vinden de dokter en verpleegkundige elkaar in de zorg rond het levenseinde?
 • Omgaan met spiritualiteit - het herkennen van de spirituele dimensies en het benutten van de mogelijkheden.
 • Psychosociale ondersteuning en behandeling - wat kun je zelf en wanneer is verwijzing zinvol?
 • De elektronische arts - de mogelijkheden, ontwikkelingen en consequenties van eHealth.
 • Ook zal een patiënt zijn ervaringen met ons delen.

Binnen de parallelsessies is rekening gehouden met de verschillende werkvelden en
aandachtsgebieden. Specifiek voor verpleegkundig specialisten zijn de sessies:

 • Wat als medicatie de oorzaak van het lijden wordt - Wijsheid bij de aanpak van polyfarmacie
 • Behandeling van ileus in de palliatieve fase - Mogelijkheden in ziekenhuis en thuis

Daarnaast richten we ons op:

 • Communicatie en samenwerking - Hoe blijft u zich competent voelen en hoe zorgt u er voor dat u en uw collega’s niet uitgeput raken?
 • Haptonomie
 • PaTz: samenwerking in de eerste lijn - Hoe ziet het er uit en wat heeft het ons tot op heden opgeleverd?
 • Spirituele dimensies - De Richtlijn spirituele zorg geeft drie vragen om de spirituele dimensie te verkennen. Hoe doe je dat in de praktijk? En wil de patiënt dat eigenlijk wel?
Het MDO (de kracht van samen in de 1e, 2e en 3e lijn) – Hoe geef je dit vorm, wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we verbeteren? Een toelichting bij alle plenaire lezingen en parallelsessies vindt u op www.paoheyendael.nl/pzorg2016
9.00 Ontvangst en registratie
9.30 Welkom
9.40 Markeren en pro-actief werken Ria de Korte-Verhoef
10.20 De dokter en de dood Lia van Zuylen
11.00 Pauze
11.20 Omgaan met spiritualiteit Jacqueline van Meurs
12.00 Lunch
12.40 Psychosociale ondersteuning en psychologische behandeling Coen Völker
13.20 Parallelsessies - Ronde 1
14.40 Pauze
15.00 Parallelsessies - Ronde 2
16.20 De elektronische arts Robin Hooijer
16.50 Informele afsluiting met een drankje

Doelgroepen
De scholing is primair bestemd voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen met enige ervaring in de palliatieve zorg, die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg. Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben van harte welkom zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie.
A Professionals in de knel? Samenwerken in de palliatieve zorg!
Christien de Jong / acteur

B Haptonomie workshop
Agnes van Swaay

C PaTz: Samenwerking in de 1e lijn
Ine Gremmen / Wim Gerrits

D Wat kan een verpleegkundige met spirituele dimensie?
Jacqueline van Meurs

E MDO: de kracht van samen (1e, 2e en 3e lijn samen)
Carel Veldhoven / Marieke van den Brand

F Wat als medicatie de oorzaak van het lijden wordt - Wijsheid bij de aanpak van polyfarmacie
(sessie voor verpleegkundig specialisten) Stans Verhagen

G Behandeling van ileus in de palliatieve fase - Mogelijkheden in ziekenhuis en thuis
(sessie voor verpleegkundig specialisten) Stans Verhagen

 • U kunt deelnemen aan twee sessies. Uw keuzes dient u aan te geven bij uw inschrijving. Het maximum aantal deelnemers per sessie is beperkt. De indeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. Op de dag zelf kunt u alleen van sessie wisselen, indien de capaciteit van de ruimte en de opzet van de sessie dit toelaat.

De scholing vindt plaats in het Radboudumc in Nijmegen.

Contact
Radboudumc
PAO Heyendael / 87
Judith van Werven, projectmedewerker
T 024 361 72 80
E judith.vanwerven-nobel@radboudumc.nl I www.paoheyendael.nl

 • De kosten voor deelname bedragen € 145,-
 • U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via www.paoheyendael.nl/pzorg2016
 • Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 160.
 • Op deze scholing zijn de algemene voorwaarden van PAO Heyendael van toepassing.

Acrreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de V&VN en het VSR.

volg ons: