3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (voorjaar 2016)

De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.

Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen (www.nvk.nl).

Je bent gesprekspartner voor de ouders en voor andere betrokken zorgverleners. Signaleren, observeren, afstemmen en elkaar consulteren zijn hierin belangrijke voorwaarden. Dit alles maakt dat je goed communiceert, inzicht hebt in de beleving van kind en gezin en kennis hebt van de mogelijkheden van andere hulpverleners.

Tenslotte is palliatieve zorg voor kinderen een intensieve vorm van hulpverlenen waarbij je geconfronteerd kunt worden met heftige emoties van de ander of van jezelf. Wat doet dit met jezelf en je collega’s en hoe zorg je met elkaar dat je als professioneel kunt blijven functioneren? Ook hier wordt in de training aandacht aan gegeven.

In deze 3-daagse basistraining is een logische opbouw tussen kennisoverdracht, trainen van vaardigheden en bewustwording. Om de doelstellingen te bereiken, is er naast het lesaanbod een aantal voorbereidende en reflecterende opdrachten opgesteld. De training biedt de professional een breed pakket aan onderwerpen die van belang zijn in de zorg voor het zieke kind.

Visie op palliatieve zorg
Palliatieve zorg begint eigenlijk bij diagnose. Daarnaast is er veel verwarring over de terminologie palliatief, palliatief terminaal etc. In deze training schetsen we het kader vanuit waar men vertrekt. Zorgen voor jezelf: erkenning voor de zwaarte van het vak en de professional richten op wat kracht brengt. Delen van ervaringen en het creëren van een open sfeer ten behoeve van de groepsdynamiek.

Begeleiding van ouders
Vanuit professioneel en ervaringsdeskundig perspectief wordt dit onderwerp belicht. Kennis van onderzoek wordt gecombineerd met de ervaring van ouders uit de praktijk.

Begeleiding van en communicatie met kinderen
Leren, ontwikkelen en communicatie komt aan de orde met gebruik making van theorie en ervaringen van de deelnemers.

Besluitvorming en werken volgens de richtlijn
De medisch inhoudelijke kennis uit de richtlijn wordt gekoppeld aan de methodiek besluitvorming om deelnemers te trainen in scenario denken/palliatief redeneren en het werken met de richtlijn handen en voeten te geven.

Beslissingen rondom levensverwachting
Deelnemers krijgen aan de hand van casuïstiek ideeën mee om medisch ethische discussies in hun werk te kunnen voeren en hun rol daarin vorm te kunnen geven.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de training ontvangt u een aantal huiswerkopdrachten.

Voorjaar 2016
Maandag 1 februari 2016
Maandag 14 maart 2016
Maandag 25 april 2016

Najaar 2016
Dinsdag 6 september 2016
Woensdag 2 november 2016
Woensdag 7 december 2016

Data 2017
Maandag 13 februari 2017
Maandag 20 maart 2017
Maandag 15 mei 2017

Locatie
Vergadercentrum IKNL
Godebaldkwartier 419, Utrecht

Tijd
De ontvangst is om 9.00 uur. De training start om 9.30 uur en zal om 17.30 uur afgelopen zijn.

Kosten:
€ 789,- p.p. inclusief btw, lesmateriaal en lunch.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd met 21 punten door:
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Verpleegkundig Specialisten Register

De training is geaccrediteerd met 2,6 punten door:
Registerplein, voorheen beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
Vrije Ruimte Agogen
Vrije ruimte jeugdzorgwerker
Vrije ruimte maatschappelijk werker

De training is door NVK geaccrediteerd met 12 punten voor:
Kinderartsen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Thera van de Pol, adviseur leer- en verandertrajectenemail: t.vandepol@iknl.nl
U kunt zich inschrijven bij de stichting PAL door op bijgaande link te klikken:
http://www.kinderpalliatief.nl/Diensten/Scholing/cid/1/3-daagse-basistraining-kinderpalliatieve-zorg 

 


volg ons: