3-daagse training Kinderpalliatieve zorg (najaar 2016 - extra ingelast)

De 3-daagse basistraining Kinderpalliatieve Zorg is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers die regelmatig te maken hebben met kinderpalliatieve zorg. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
De zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduur verkortende ziekte is zorg voor het hele gezinssysteem. Want kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen, op het zieke kind en op zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Het raakt de meest existentiële emoties van mensen en dat geldt ook voor de betrokken zorgverleners.

Deze training biedt een verdieping in de zorg voor het zieke kind. Naast kennis hebben van en kunnen omgaan met kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia is het van belang inzicht te hebben in het palliatieve proces bij kinderen van diagnose tot en met nazorg. Welke specifieke problemen en symptomen kunnen zich voordoen en welke dilemma’s spelen mee in het besluitvormingsproces? Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen (www.nvk.nl).

Je bent gesprekspartner voor de ouders en voor andere betrokken zorgverleners. Signaleren, observeren, afstemmen en elkaar consulteren zijn hierin belangrijke voorwaarden. Dit alles maakt dat je goed communiceert, inzicht hebt in de beleving van kind en gezin en kennis hebt van de mogelijkheden van andere hulpverleners. Tenslotte is palliatieve zorg voor kinderen een intensieve vorm van hulpverlenen waarbij je geconfronteerd kunt worden met heftige emoties van de ander of van jezelf. Wat doet dit met jezelf en je collega’s en hoe zorg je met elkaar dat je als professioneel kunt blijven functioneren. Deze training organiseert IKNL in samenwerking met Stichting PAL.
Dag 1
Op deze eerste dag maak je nader kennis met het thema: palliatieve zorg voor kinderen, een integrale benadering van diagnose tot en met nazorg. Ook de kennismaking met elkaar, met de eigen emoties en ervaringen met kinderpalliatieve zorg en het belang van zorg voor de zorgende komt aan bod. Belangrijk is het inzicht dat een kind zich blijft ontwikkelen en dat er sprake is van een dubbele realiteit voor het zieke kind, broers en zussen. Tot slot gaan wij in op het begeleiden van ouders vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

Dag 2
De tweede dag wordt de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen geïntroduceerd en ga je hiermee aan de slag met betrekking tot pijnbestrijding. Inzicht in systeembenadering, coping, angst en communicatie bij de begeleiding van ouders komt aanbod. De dag sluit af met het onderwerp: communicatie met kinderen.

Dag 3
Deze dag is er ruimte voor terugkoppeling van ervaringen met de toepassing in de praktijk. We gaan aan de slag met de dilemma's die spelen bij beslissingen rondom het levenseinde. Verder wordt het multidisciplinaire karakter van de zorg belicht. Tevens komt het werken met de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen terug in het onderwerp symptoommanagement, het verlichten van pijn.
IKNL Utrecht: vergaderzaal 2 & 3 van 08.30 uur tot 18.00 uur
woensdag 19 oktober 2016
vrijdag 16 december 2016
dinsdag 24 januari 2017
Locatie:
Vergadercentrum IKNL
Godebaldkwartier 419, Utrecht

Kosten:
€ 789,- p.p. inclusief btw, lesmateriaal en lunch.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd met 21 punten door:
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Verpleegkundig Specialisten Register

De training is geaccrediteerd met 2,6 punten door:
Registerplein, voorheen beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
Vrije Ruimte Agogen
Vrije ruimte jeugdzorgwerker
Vrije ruimte maatschappelijk werker

De training is door NVK geaccrediteerd met 12 punten voor:
Kinderartsen

U kunt zich tot en met 10 oktober inschrijven via info@kinderpalliatief.nl
 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thera van de Pol, adviseur leer- en verandertrajecten.

volg ons: