Patiënt centraal

Bij het zoeken naar mogelijkheden om de impact van kanker te verminderen, staat de patiënt centraal. Het verzamelen van data, het gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek en het “vertalen” van inzichten die daaruit voortvloeien, zijn erop gericht om kanker te helpen voorkomen, waar mogelijk de zorg voor mensen met kanker te optimaliseren of de impact van deze ziekte te reduceren. De afdeling R&D van IKNL levert hieraan op verschillende manieren een bijdrage, altijd in zeer nauwe samenwerking met zorgprofessionals.

Betrouwbare informatie voor patiënten en naasten

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker is complex en voor niet-ingewijden vaak moeilijk te begrijpen. Daarom is er speciaal voor patiënten en naasten een website ontwikkeld, kanker.nl. Daarop staat betrouwbare, door deskundigen gecontroleerde, achtergrondinformatie over alle vormen van kanker, van diagnostiek tot behandeling. Het platform bestaat sinds juni 2013 en is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL.