Patiënt centraal

Bij het zoeken naar mogelijkheden om de impact van kanker te verminderen, staat de patiënt centraal. Het verzamelen van data, het gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek en het “vertalen” van inzichten die daaruit voortvloeien, zijn erop gericht om kanker te helpen voorkomen, waar mogelijk de zorg voor mensen met kanker te optimaliseren of de impact van deze ziekte te reduceren. 

Betrouwbare informatie voor patiënten en naasten

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker is complex en voor niet-ingewijden vaak moeilijk te begrijpen. Daarom is er speciaal voor patiënten en naasten een website ontwikkeld, kanker.nl. Daarop staat betrouwbare, door deskundigen gecontroleerde, achtergrondinformatie over alle vormen van kanker, van diagnostiek tot behandeling. Het platform bestaat sinds juni 2013 en is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL. 

Oog voor privacy

Onderzoekers van IKNL maken bij wetenschappelijk onderzoek gebruik van medische gegevens van patiënten. Hoewel deze gegevens tijdens studies niet te herleiden zijn tot individuele personen, blijft het privacygevoelige informatie. IKNL beschermt de privacy en gaat zo voorzichtig mogelijk met deze gegevens om:

  • Wij gaan voorzichtig om met gegevens, houden deze geheim en beveiligen deze goed.
  • Wij gebruiken niet meer gegevens dan nodig. 
  • Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor we ze verzamelen.
     
  • Lees meer over het bewaken van gegevens in onze privacyverklaring.