Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos)

Normen die veel in de belangstelling staan, zijn de multidisciplinaire Soncos-normen. Stichting Oncologische Samenwerking (Soncos) is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Opstellen multidisciplinair normenrapport
Het bestuur van Soncos constateerde dat patiënten met kanker in Nederland volgens een hoge standaard worden behandeld, maar dat ook nog verbeteringen mogelijk zijn. Dat kan door de introductie van nieuwe geneesmiddelen en operatie- en bestralingstechnieken, maar ook door een betere organisatie van de kankerzorg.
Om de samenwerking tussen specialismen zo goed mogelijk te regelen, heeft Soncos in 2012 een multidisciplinair normenrapport opgesteld. De al bestaande normering van de chirurgen was daarbij het uitgangspunt. Deze is opnieuw bekeken, waar nodig aangepast en verder aangevuld met normen van andere specialismen. Het Soncos-normenrapport beschrijft waar een ziekenhuis volgens de beroepsgroep aan moet voldoen om de meest voorkomende vormen van kanker te kunnen behandelen. Begin 2014 heeft het Soncos-bestuur het normeringsrapport 2.0 vastgesteld.
 
Gevolgen Soncos-normen
Uit een impactanalyse van louter Soncos-volumenormen op basis van de IKNL-kankerregistratie blijkt verdere centralisatie in de oncologie onvermijdelijk. Bij een directe invoering van elf gestelde minimumaantallen voor kankerbehandelingen zouden slechts twee ziekenhuizen in Nederland hun zorgaanbod volledig behouden, zo blijkt uit onze berekeningen in 2012. Vooral de gevolgen voor de laag-volumezorg zijn groot.
IKNL en Soncos zijn van mening dat de discussie over concentratie zich niet moet beperken tot de volumediscussie. Volume wordt beschouwd als een betrouwbare indicator voor de algehele kwaliteit van zorg in een ziekenhuis, maar het verband tussen volume en belangrijke uitkomsten van zorg is niet altijd even helder en eenduidig.
Om de volledige effecten van de Soncos-normen helder te krijgen, hebben meer dan 50 ziekenhuizen in 2013 samen met IKNL de kwaliteit van hun oncologische zorgverlening inzichtelijk gemaakt. Op basis van een online zelfevaluatie heeft IKNL voor alle deelnemende ziekenhuizen specifieke impactrapportages opgesteld. Ziekenhuizen kunnen hiermee gerichte keuzes maken en eventueel noodzakelijke verbeteringen doorvoeren.

Uitvraag in 2014
In 2014 heeft ZN aan DICA gevraagd de uitvraag van het nieuwe Soncos-normenkader op zich te nemen. DICA heeft hiervoor een zogenaamd transparantieportaal gebouwd, waarin naast de Soncos-normen, NVVH-normen en indicatoren voortkomend uit de DICA-registraties worden uitgevraagd. Met het stroomlijnen van de uitvraag van kwaliteitsindicatoren worden parallelle uitvragen door de verschillende partijen voorkomen. Ziekenhuizen kunnen tussen 1 maart en 15 april 2014 registreren in dit transparantieportaal en aangeven aan wie ze registratie willen uitleveren. U kunt ook aankruisen dat u toestemming geeft om de gegevens door te laten sturen aan IKNL. Wij kunnen dan met u de uitkomsten bespreken en met u nagaan welke ondersteuning gewenst is bij de implementatie van mogelijke verbeteringen. Ziekenhuizen die hier gebruik van willen maken, benaderen we na 15 april. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met uw adviseur netwerken.


Verbeteracties

IKNL kan door een onafhankelijke analyse de verschillende scenario's met u in kaart brengen. Welke zorg blijft u leveren en hoeveel investeringen heeft het ziekenhuis ervoor over goede kwaliteit van zorg te leveren. Daarna kunt u aan de slag met acties om te voldoen aan in ieder geval de minimumnormen die in het Soncos-document zijn gesteld.
IKNL is u onder meer van dienst bij het schrijven van een oncologische beleidsplan, het verbeteren van MDO’s, het vastleggen van zorgpaden en service-level-afspraken.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: