overige normen

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft in 2011 voor het eerst normen voor een aantal chirurgische behandelingen vastgesteld in de ‘Normering Chirurgische Behandelingen, versie 1.0’. Versie 2.0 en 3.0 zijn daarna snel gevolgd. Hierin is vastgelegd waaraan chirurgen en ziekenhuizen moeten voldoen om operaties voor een belangrijk aantal ziektebeelden uit te voeren. Deze chirurgische normen dienden als basis voor de Soncos-normen.

Normen voor de kinderoncologie en hemato-oncologie heeft Soncos buiten beschouwing gelaten, omdat hier al goede regelingen voor bestaan. Hetzelfde geldt voor de behandeling van hoofd-/halstumoren. Hiervoor is recent een centralisering van de behandeling in een beperkt aantal centra afgesproken. Waarschijnlijk zal hetzelfde binnen afzienbare termijn gebeuren voor de behandeling van hersentumoren. De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft ook nog niet actief haar medewerking verleend aan het oncologische normenrapport. Om deze reden zijn normen over chirurgische behandeling van urologische tumoren (nier, blaas, testis en prostaat) nog niet vermeld. U dient dus niet alleen rekening te houden met de Soncos-normen.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: