nieuws over oncologische zorg

 • Medewerkers van IKNL publiceerden in 2015 177 peer reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dat is tien publicaties méér dan in 2014, een stijgende trend die zich al jaren voortzet. Deze publicaties geven een ‘real world’ beeld van de oncologische zorg. Dankzij de nauwe en vruchtbare samenwerking met medische professionals en onderzoekers van andere instellingen komt een breed palet aan onderwerpen aan de orde.
  Lees meer
 • Visitaties in Nederlandse ziekenhuizen hebben tussen 1990 en 2010 geen aanwijsbaar effect gehad op de kwaliteit van zorg. Die conclusie staat te lezen in het proefschrift waarop Melvin Kilsdonk (IKNL) vrijdag 18 maart promoveerde aan de Universiteit Twente. Hij pleit daarin voor wijziging van oncologische visitatieprogramma’s door meer gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde prestatie-indicatoren en een brug te slaan tussen ‘harde’ klinische uitkomstdata en de ‘zachte’ tumorspecifieke processen. De bevindingen in dit proefschrift bekrachtigen de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opzet van het visitatiemodel, waarbij de transmurale zorgketen en tumorspecifieke accenten centraal staan.
  Lees meer
 • Met de vorming van regionale samenwerkingsverbanden worden tumorspecifieke mdo’s steeds belangrijker. Mdo’s versterken de onderlinge samenwerking en stimuleren netwerkvorming.
  Lees meer
 • Patiënten met kanker die op zoek zijn naar betrouwbare informatie over wetenschappelijk onderzoek of overwegen om deel te nemen aan een trial, kunnen hiervoor terecht op kanker.nl/kankeronderzoek. In 2015 zijn deze pagina’s ruim 10.000 keer per maand geraadpleegd. Op de website staat een overzicht van alle trials in Nederland per kankersoort, specifieke informatie over de circa 200 lopende trials én algemene informatie voor patiënten én professionals over deelname aan deze trials. In het jaarverslag zijn meer feiten en cijfers te vinden over het gebruik van kanker.nl/kankeronderzoek.
  Lees meer
 • Organisatorische factoren in ziekenhuizen zijn van invloed op het aantal directe borstreconstructies dat wordt verricht na amputatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door IKNL. Prof. dr. Sabine Siesling: “Dit betekent een goede stap in de verbetering van de borstkankerzorg in Nederland. Een directe borstreconstructie na amputatie moet voor iedere patiënt die daarvoor in aanmerking komt en daarvoor kiest, beschikbaar zijn”. Directe reconstructie bespaart de patiënt met borstkanker een extra operatie en narcose en het cosmetische resultaat is meestal beter. Er zijn diverse redenen om niet direct een reconstructie te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatievorm voor 8% van invloed is op de mate waarin directe reconstructie wordt toegepast.
  Lees meer
 • In mei mag IKNL-bestuurder Peter Huijgens de prof. dr. P. Muntendam prijs in ontvangst nemen. Deze gaat ieder jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het vlak van kankerbestrijding in Nederland. Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt de IKNL-bestuurder graag aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’. Verrast was hij zeker toen hij vernam dat hij voorgedragen was voor deze eervolle prijs. Maar meteen daarna overheerste ook een gevoel van ingetogenheid. Want het bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen. Samenwerken, het vormen van een netwerk, is van cruciaal belang voor het welslagen.
  Lees meer
 • Op 4 maart heeft KWF Kankerbestrijding bekend gemaakt dat de Prof. dr. P. Muntendamprijs wordt toegekend aan Peter Huijgens vanwege zijn grote inzet voor de oncologische gezondheidszorg. Huijgens is sinds 2014 bestuurder van IKNL en was daarvoor aan het VUmc verbonden als hematoloog. Huijgens is verrast en vereerd maar blijft vooral ook bescheiden: 'Ik ben toevallig goed in mensen in contact brengen met elkaar. Want het bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen. Samenwerken is van cruciaal belang voor het welslagen.' Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt Huijgens aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’.
  Lees meer
 • Naar schatting zijn er op dit moment meer dan 4,3 miljoen mensen in Europa die een zeldzame vorm van kanker hebben gehad en nog steeds leven met de gevolgen daarvan. Uit onderzoek blijkt dat de vijfjaarsoverleving voor de groep patiënten met een zeldzame kanker (47%) beduidend lager is dan de vijfjaarsoverleving voor patiënten met veel voorkomende kankersoorten (65%). Door de lage aantallen patiënten is het ontwikkelen van expertise kostbaar en is het moeilijk om wetenschappelijke studies op te zetten voor nieuwe behandelingen. Dit vraagt om een internationale aanpak. Op de landelijke Zeldzame Ziektendag (29 februari) vragen we aandacht voor alle mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: