nieuws over oncologische zorg

 • Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft IKNL afgelopen jaar gevraagd om het zorgpad mammacarcinoom te evalueren met als vertrekpunt het perspectief van de patiënt. De evaluatie bestond uit een zogeheten ‘meeloopdag’, waarbij twee adviseurs van IKNL de verschillende fasen van het zorgpad mammacarcinoom stap voor stap doorliepen. De evaluatie leverde, naast diverse positieve punten, een aantal verbeterpunten op die inmiddels door Meander MC in het zorgpad zijn opgenomen.
  Lees meer
 • Sinds najaar 2015 stelt IKNL vier tumorspecifieke regiorapportages beschikbaar aan ziekenhuizen. Het gaat om colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, endometriumcarcinoom en blaas/niercelcarcinoom. In deze regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden meer tumorspecifieke details in kaart gebracht. “Regiorapportages geven een stevige impuls tot discussie over de kwaliteit van de geleverde, oncologische zorg”, aldus uroloog Harm van Melick.
  Lees meer
 • Oncokompas 2.0 geeft patiënten met kanker concrete adviezen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Het is een zelfmanagementinstrument, waarmee patiënten met kanker zelf de meest relevante informatie en begeleidende zorg kunnen vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op hun persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeuren. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit en VUmc met hulp van Zilveren Kruis Achmea, KWF Kankerbestrijding, Pink Ribbon en Nutricia. IKNL en Leven met Kanker ondersteunen het initiatief.
  Lees meer
 • De zevendaagse basiscursus Oncologie van IKNL voorziet nog altijd in een behoefte. Dat is in 2015 opnieuw gebleken. Aan de 28e editie van het ‘Oncologisch Spectrum’ is deelgenomen door 138 deelnemers. Een record. De cursus is bedoeld voor registratiemedewerkers, datamanagers, onderzoekers en (externe) medewerkers die actief betrokken zijn bij medisch onderzoek en trials. Dit najaar start de cursus opnieuw. Inschrijven is mogelijk vanaf mei 2016.
  Lees meer
 • In Utrecht en in Zwolle (voor zorgprofessionals uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Stedendriehoek in Twente) zijn in december 2015 een aantal regiobijeenkomsten gehouden over oncologische revalidatie onder de titel ‘Samen-werken aan zorg op maat’. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ met het accent op het aanbieden van ‘de beste behandeling op de juiste plek’ voor (ex-)patiënten met kanker. Een ruime meerderheid van de deelnemers is voorstander van meer samenwerking. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”
  Lees meer
 • Vijf zorginstellingen leggen op dit moment samen met IKNL de laatste hand aan de realisering van een behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie. Het gaat om Stichting Laurens (Rotterdam), Stichting Sint Jacob (Haarlem en omgeving), Verpleeghuis Evean in Oostergauw, Stichting RSZK in de Brabantse Kempen en het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland. Via de beroepsverenigingen worden thans professionals benaderd om te reageren op het concept. Deze reacties worden meegenomen bij het verder aanscherpen van het behandelprogramma.
  Lees meer
 • In de vorige editie (november) van de nieuwsbrief Oncologische zorg stond een interactieve casus over meneer De Bruijn (82) en zijn echtgenote. De casus ging in op de geriatrische problematiek bij een oudere patiënt met kanker. Centraal stond de vraag wat u als zorgverlener in de diagnostische fase al kunt doen op het gebied van geriatrische screening. In dit artikel blikt Pauline Meester (junior onderzoeker bij IKNL) terug aan de hand van de reacties van deelnemers aan deze casus. Ook geeft ze een aantal tips mee ter overweging.
  Lees meer
 • In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de NKR, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekendmaakte. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.
  De meest voorkomende kankersoorten in Nederland zijn darmkanker, huidkanker en borstkanker. Naast het positieve bericht over de geringere stijging van het totaal blijven de verschillen in incidentie en overleving tussen de kankersoorten groot.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: