nieuws over oncologische zorg

 • Dit najaar zijn er vier tumorspecifieke regiorapportages beschikbaar voor de ziekenhuizen. Afgelopen zomer hebben de ziekenhuizen hierover een brief ontvangen van de raad van bestuur van IKNL waarin dit is aangekondigd. De rapportages worden gebruikt voor onderlinge vergelijkingen van de variatie in de geleverde  zorg en om samen met collega’s de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De rapportages kunnen ook ondersteuning bieden bij regionale netwerkvorming.
  Lees meer
 • De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging. Bezuinigingen, druk op thuiszorgorganisaties, dure medicatie, PGB’s, gemeenten die steeds meer taken krijgen van de landelijke overheid en eisen van zorgverzekeraars. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn niet in detail te overzien. Het kan naast directe gevolgen voor patiënt, naasten en mantelzorgers, ook invloed hebben op de zorg door oncologieverpleegkundigen. Tijdens de Oncologiedagen 2015 komen alle schakels van de zorgketen aan de orde. IKNL verzorgt een aantal presentaties over verbeteren van de oncologische zorg in de keten.
  Lees meer
 • Recent zijn de volgende richtlijnen herzien: orale mucositis, erfelijk en familiair ovariumcarcinoom, wervelmetastasen, fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker (commentaarfase) en niet-kleincellig longcarcinoom (modulair updaten). Het alles-in-een concept van IKNL, van ontwikkeling tot en met implementatie, wordt gecompleteerd met periodieke evaluatie van alle richtlijnen. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste veranderingen in deze tumorspecifieke richtlijnen. 
  Lees meer
 • Psychosociale zorg dient een onlosmakelijk onderdeel te zijn van het behandeltraject van patiënten met kanker. Die conclusie trekt minister Schippers naar aanleiding van het rapport ‘Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen’ dat 27 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens het rapport is er consensus over hoe de psychosociale zorg er uit dient te zien, maar ook dat het in de dagelijkse praktijk nog niet altijd zo werkt. Het rapport is daarom geen eindpunt, maar een startpunt, aldus de minister. IKNL onderschrijft de noodzaak tot verdere actie en draagt hier aan bij met ondermeer het opnemen van de Lastmeter in de richtlijn 'Detecteren behoeften psychosociale zorg' en  de Verwijsgids Kanker.
  Lees meer
 • Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen. Daarvoor is samenwerken in regionale oncologische netwerken noodzakelijk. Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 waarvan het eerste exemplaar op 8 oktober 2015 is overhandigd aan Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio. Het doel van de Taskforce is de vorming van comprehensive cancer networks (CCN's) te stimuleren en ondersteunen. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.
  Lees meer
 • Professor Jan Willem Coebergh heeft als internationaal expert op het gebied van ‘cancer surveillance’ een grote bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat over het ontstaan, preventie, en behandeling van kanker.
  Lees meer
 • Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars, fabrikant Celgene en IKNL hebben afspraken gemaakt over het gebruik van pomalidomide (Imnovid®), een nieuw geneesmiddel, waar patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat bij hebben. Het gaat om afspraken over het voorschrijven, bekostigen en de prijs van dit innovatieve middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken. In opdracht van HOVON verzorgt IKNL het lokale datamanagement. IKNL registreert de extra items van honderd patiënten met refractair multipel myeloom in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en rapporteert na zes en na twaalf maanden.
  Lees meer
 • De zorg voor kankerpatiënten varieert per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis pakt men het anders aan dan in het andere ziekenhuis. Hierdoor is de geleverde zorg afhankelijk van het ziekenhuis waar iemand terecht komt en dat willen we niet. Tegelijkertijd weten we steeds meer over kanker en willen we met nieuwe technologieën meer zorg op maat bieden. Dat is juist gewenste variatie. Professor dr. Sabine Siesling van de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) en senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onderzoekt of variatie invloed heeft op de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Op 24 september 2015 spreekt Siesling haar oratie uit.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: