nieuws over oncologische zorg

 • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker. Tussen de hoogste en laagste aantallen diagnoses zit een factor acht. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in Rucphen per 100.000 vrouwen jaarlijks 81 vrouwen longkanker krijgen en in Bergambacht en Winsum tien. In het verleden kwam longkanker voornamelijk bij mannen voor. Tegenwoordig is van het totaal van 11.910 nieuwe longkankerpatiënten in Nederland per jaar 5.084 vrouw (43%). Longkanker wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door roken. Dit vraagt om lokaal tabaksbeleid.   
  Lees meer
 • Rond 15 december is er veel publiciteit geweest over de uitkomsten van een observationeel onderzoek naar de verschillen op lange termijn tussen borstsparende chirurgie aangevuld met radiotherapie versus een borstamputatie. Uit deze studie blijkt dat borstsparende therapie tot een significant betere 10-jaarsoverleving leidt bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker vergeleken met patiënten die een amputatie kregen. De studie toont verder aan dat de 10-jaars metastasevrije overleving significant beter is na borstsparende chirurgie met radiotherapie dan amputatie bij patiënten met T1N0 stadium van borstkanker (kleine tumoren zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren). In dit artikel een toelichting van de onderzoekers.
  Lees meer
 • In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld. Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van vier ziekenhuizen blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering.
  Lees meer
 • IKNL presenteert binnenkort een rapport, waarin specifiek aandacht wordt geschonken aan de variatie in zorg tussen jongere en ouderen patiënten met verschillende vormen van kanker. Prostaatkanker is één van de tumoren die in dit rapport aan de orde komt. In het kader van Movember worden in dit artikel alvast enkele uitkomsten gepresenteerd op basis van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van mannen die in 2013 in Nederland zijn gediagnosticeerd met prostaatkanker.
  Lees meer
 • In het Beatrixgebouw in Utrecht is woensdag 4 november een invitational conference gehouden ter versterking van klinisch / translationeel wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar (hemato)oncologische ziekten. Tijdens de bijeenkomst wordt een roadmap gepresenteerd voor het realiseren van de ideale infrastructuur voor onderzoeker-geïnitieerd (hemato)oncologisch onderzoek. Het platform is een initiatief van drie onderzoeksgroepen (BOOG, HOVON en DCCG) in samenwerking met IKNL en wordt ondersteund door KWF Kankerbestrijding.
  Lees meer
 • Begin oktober vond in Amsterdam het 12e congres van het Guidelines-International-Network (G-I-N) plaats. IKNL was één van de mede-organisatoren van dit jaarlijkse congres dat bezoekers uit de hele wereld trok om ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen met elkaar te delen. Binnen het thema ‘Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective’ presenteerde IKNL voorbeelden van enkele nieuwe projecten en methodieken.
  Lees meer
 • Patiënten met pancreascarcinoom hebben een slechte prognose. Per jaar komen er in Nederland circa 2.300 nieuwe patiënten bij met deze ziekte, van wie circa 900 met een lokaal irresectabele tumor. Deze patiënten hebben geen afstandsmetastasen, maar wel een te uitgebreide vaatbetrokkenheid voor resectie. In de PELICAN-studie, een initiatief van de multidisciplinaire werkgroep Dutch Pancreatic Cancer Group (www.dpcg.nl), wordt gerandomiseerd onderzoek gedaan in meerdere centra naar radiofrequente ablatie als nieuwe behandeling voor lokaal irresectabel pancreascarcinoom. Doel is een betere behandeling en overleving van pancreascarcinoom.
  Lees meer
 • Binnen de zorg voor kankerpatiënten komt steeds meer aandacht voor ouderen met kanker. Enige tijd geleden werd IKNL benaderd door een aantal verpleeghuizen met de vraag of IKNL ondersteuning kan bieden bij het vormgeven van geriatrische, oncologische revalidatie. Dit verzoek resulteerde in een project, waarin IKNL in samenwerking met vijf instellingen (Stichting Laurens, Stichting Sint Jacob, Evean (verpleeghuis Oostergauw), Stichting RSZK en Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland (GRMN) een oncologisch revalidatieprogramma voor ouderen opzet en implementeert.

  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: