6e Nationale AYA 'Jong & kanker' Congres Space 4 AYA: ‘Jij doet ertoe!’

30-11-2018
Donderdag 7 maart vindt voor de zesde keer het Nationale Aya congres in Stadion de Galgenwaard in Utrecht plaats: 'Jij doet ertoe'. Dit jaar met o.a. de volgende thema’s: intimiteit & seksualiteit, vruchtbaarheid, complementaire zorg, revalidatie na kanker, Zullen we over de dood praten?, AYA zorg in de praktijk, AYA onderzoek en data, werk en identiteit. De dagvoorzitter van deze dag is Tom van ‘t Hek. Voor patiënten, naasten en zorgprofessionals.

Programmacommissie
Space 4 AYA 2019

Jacqueline Tromp, Internist-oncoloog AYA Kenniscentrum Amsterdam UMC, locatie AMC
Rhodé Bijlsma, Internist-oncoloog AYA Kenniscentrum UMCU
Sophia Sleeman, Onderzoeker, lid AYA kernteam
Eveliene Manten-Horst, Kwartiermaker & directeur Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Over AYA

AYA staat voor ‘Adolescent and Young Adult’: jongeren en jongvolwassenen in de leeftijdsgroep tussen de 18 en 35 jaar, die te maken krijgen met kanker. In Nederland horen jaarlijks rond de 2700 mensen in deze leeftijdsgroep dat zij kanker hebben. Daarvan overleeft gemiddeld 75%. Juist in de AYA-leeftijd is er leeftijdsspecifieke zorg nodig omdat AYA’s andere zorgbehoeftes hebben die gerelateerd zijn aan hun leeftijdsontwikkeling. Tijdens de behandeling, maar ook daarna is AYA zorg essentieel zodat AYA’s tijdens én na hun ziekte zo goed mogelijk de draad op kunnen pakken.

Daarom is op initiatief van het Radboudumc in 2013 een start gemaakt met het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform. Dit platform is een nationaal zorgnetwerk waarop zorgprofessionals en AYA’s  uit de acht UMC’s en een groot aantal algemene ziekenhuizen samen werken aan de beste en vooral integrale AYA zorg: zorg die zowel het medisch-technisch deel als het psycho-sociale-emotionele deel omvat. Zorg met een holistische benadering met het patiëntperspectief als uitgangspunt. 

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven: www.space4aya.nl.

volg ons: