Modules ‘zorg voor gevolgen kanker en nacontrole’ nu in richtlijnen gynaecologie

08-06-2018

Op www.oncoline.nl zijn sinds kort modules beschikbaar over de zorg voor de gevolgen van kanker en nacontrole voor vier gynaecologische richtlijnen. De nieuwe modules beschrijven de beste zorg die momenteel voorhanden is voor zorgverlening voor de gevolgen van kanker en nacontroles voor patiënten met baarmoederslijmvlies-, vulva-, eierstok- of baarmoederhalskanker. De ontwikkeling van deze modules is een logisch vervolg op het in 2007 gepubliceerd rapport ‘Nacontrole in de oncologie’ van de Gezondheidsraad dat eerder al een generieke uitwerking kreeg in de richtlijn ‘Herstel na kanker’.

Nacontrole en nazorg is een belangrijk thema voor zorgprofessionals binnen de oncologie en wordt sinds 2007 extra gestimuleerd door het rapport 'Nacontrole in de oncologie' van de Gezondheidsraad. Doelen onderscheiden en het onderbouwen van de inhoud waren hierbij de uitgangspunten. IKNL heeft destijds het initiatief genomen om samen met beroepsverenigingen, patiënten en andere belanghebbenden dit rapport om te zetten naar een generieke richtlijn ‘Herstel na Kanker’ (2011). De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft het belang van nacontrole en nazorg in de oncologie onderkend en het initiatief genomen dit onderwerp verder uit te werken in vier gynaecologische richtlijnen voor cervix-, endometrium-, epitheliaal ovarium-, en vulvacarcinoom.

Twee submodules
Voor elk van deze gynaecologische richtlijnen is de module ‘zorg voor de gevolgen van kanker en nacontrole’ ontwikkeld en aan de richtlijn toegevoegd. Deze module bestaat uit twee submodules: ‘nacontrole en nazorg’ en ‘signaleren van klachten, inventariseren van zorgbehoefte en verwijzen’. De submodule ‘nacontrole en nazorg’ is tumorspecifiek uitgewerkt voor elk van de vier gynaecologische richtlijnen. Indien mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van bestaande richtlijnteksten.

De submodule ‘signaleren van klachten, inventariseren van zorgbehoefte en verwijzen’ heeft een algemeen karakter en is niet tumorspecifiek uitgewerkt. Deze submodule is samengesteld uit een selectie van de meest relevante informatie voor primaire oncologische behandelaars uit de evidence-based richtlijnen ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ (versie 2.0); ‘Medische specialistische revalidatie bij oncologie’ (versie 2.0) en ‘Herstel na Kanker’(versie’ 1.0).

Doel en proces
De modules ‘zorg voor de gevolgen van kanker en nacontrole’ zijn bestemd voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de nacontrole en (na)zorg van patiënten met een gynaecologische, oncologische aandoening. Het doel is integrale zorg te realiseren voor patiënten met een gynaecologische kanker tijdens en na afloop van de in opzet curatieve, oncologische behandeling én in de palliatieve fase.

De modules voor de hierboven genoemde specifieke gynaecologische richtlijnen zijn deels evidence-based, deels consensus-based en zijn ontwikkeld door een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep onder voorzitterschap van dr. Dorry Boll (gynaecologisch-oncoloog, namens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze vereniging is initiatiefnemer van de richtlijnen, waarbij IKNL procedureel en secretarieel ondersteuning heeft geboden.

Commentaar en autorisatie
Om de kwaliteit van de richtlijn te optimaliseren, hebben gemandateerde leden van de (wetenschappelijke) verenigingen en werkgroepen uit het IKNL-netwerk de gelegenheid gekregen de conceptrichtlijn van commentaar te voorzien. Deze reacties zijn in de werkgroep besproken en in de definitieve modules verwerkt. Vervolgens zijn de definitieve versies door alle betrokken partijen geautoriseerd. De aanbevelingen voor ‘zorg voor de gevolgen van kanker en nacontrole’ voor de vier gynaecologische richtlijnen zijn te vinden op www.oncoline.nl.

  • Voor meer informatie over deze modules en richtlijnen kunt u contact opnemen met procesbegeleider dr. Miranda Velthuis of met de secretaris en senior adviseur van het tumorteam Gynaecologie drs. Suzanne Verboort.volg ons: