Symposium 25 jaar asbestverbod: mesothelioom nog steeds een actueel probleem

09-04-2018
Veertig jaar na het eerste asbestbesluit en 25 jaar na het asbestverbod blijkt het mesothelioom (kanker van longvlies of buikvlies) nog steeds een actueel probleem. Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat jaarlijks vijfhonderd mannen en 84 vrouwen de diagnose mesothelioom krijgen. In het merendeel van de gevallen is sprake van (beroepsmatige) blootstelling aan asbest in het verleden. De latentietijd tussen de start van de blootstelling en de uiteindelijke diagnose kan meer dan 50 jaar bedragen. Maandag 16 april 2018 wordt in Den Haag een symposium gehouden over 25 jaar asbestverbod in Nederland.

Trendcijfers laten zien dat het mesothelioom vooral voorkomt bij oudere mannen (zoe grafiek). In de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder is de incidentie onverminderd hoog. Dit betreft vooral mannen die al in de zestiger jaren met asbest in aanmerking kwamen. Bij jongere mannen neemt de incidentie gelukkig af. De leeftijdsgroep 60-74 jaar kende een incidentiepiek in 2005 en de groep 45-59 jaar in 1992.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer de incidentie zal dalen bij 75-plussers. Naast de introductie van beschermende maatregelen speelt mee dat het aantal arbeiders in de zware industrie sterk is afgenomen in Nederland. Aan de andere kant geschiedt de blootstelling tegenwoordig niet alleen op de werkvloer maar ook via de omgeving.

mesothelioom_incidentie_1989_2016
Meer cijfers over mesothelioom zijn te vinden op www.cijfersoverkanker.nl

Sterfte door asbest

Sinds 1993 mag er in ons land geen asbest meer worden geïmporteerd en verwerkt. De sanering van asbest is sindsdien aan strenge regels gekoppeld. Desondanks overlijden jaarlijks meer dan vijfhonderd mensen aan mesothelioom door blootstelling aan asbest. Daarnaast worden mensen getroffen door andere ziekten gerelateerd aan asbest. Dat is de eerste erfenis van het grootschalig gebruik van asbest in de vorige eeuw. Verder zijn er nog grote hoeveelheden asbest verwerkt in gebouwen en opgeslagen in de grond. De sanering daarvan plaatst de maatschappij voor grote problemen. Regelmatig komt er nog asbest vrij tijdens branden. Dat is de tweede erfenis.

Hoewel het verwerken en gebruiken van asbest sinds 1993 is verboden, is de impact van asbest nog steeds een actueel onderwerp. De vraag is wat zorgverleners en maatschappij de afgelopen 25 jaar hebben geleerd om beter om te gaan met deze erfenissen? Welke behandeling krijgen asbestslachtoffers? En zijn de risico’s van asbest nu beter onder controle of wordt daar juist overdreven hysterisch mee omgegaan? Onderzoekers en andere experts maken tijdens dit symposium de balans op. Het Instituut Asbestslachtoffers neemt de deelnemers van dit symposium mee terug naar het verleden. Ook wordt er een prognose gegeven voor de toekomstige ziektelast en gevolgen daarvan.

Symposium
Het symposium over 25 jaar astbestverbod is gratis toegankelijk en wordt maandag 16 april gehouden in de Raadzaal van het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag. Aanvang 12.30 uur. Voor informatie en aanmelding: www.ias.nl


volg ons: