Evidencio en IKNL werken aan predictiemodellen in Oncoguide

04-04-2017

Om behandelingen af te stemmen op de individuele patiënt kunnen artsen gebruik maken van richtlijnen en predictiemodellen. Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Evidencio en IKNL gaan de twee partijen deze modellen beschikbaar maken in Oncoguide. Hiermee krijgen arts en patiënt betere ondersteuning bij besluitvorming over de behandeling.

Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals en gebaseerd op richtlijnen en expertprotocollen, zijn te zien en gebruiken via een app op tablet en via oncoguide.nl.

Met predictiemodellen is het mogelijk om op basis van patiënt- en tumorkenmerken uitkomsten te voorspellen, bijvoorbeeld bij een behandeling. Deze modellen worden ontwikkeld en gevalideerd op basis van een grote hoeveelheid patiëntengegevens, zoals data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Door het koppelen van Oncoguide en het Evidencio Platform komen predictiemodellen samen met richtlijnaanbevelingen op basis van algoritmes beschikbaar bij beslismomenten in het zorgpad.

Ondertekening Evidencio en IKNL
Vlnr: Xander Verbeek (teamleider zorginformatica IKNL), Peter Huijgens (raad van bestuur IKNL), Rob Mentink (directeur Evidencio) en Sabine Siesling (senior-onderzoeker IKNL).

Evidencio Platform
Het Evidencio Platform biedt een open bibliotheek met meer dan 400 online-predictiemodellen en medische calculatoren. Het platform fungeert als een brug tussen de medisch onderzoeker en de kliniek. Artsen en onderzoekers voegen dagelijks nieuwe modellen toe die steeds vaker in de praktijk worden gebruikt. De bijdrage van Evidencio aan effectieve patiëntspecifieke medische beslissingsondersteuning is inmiddels bewezen. Evidencio ondersteunt externe validatie van modellen en calculatoren met gebruikersvriendelijke middelen.

Data driven healthcare
De samenwerking tussen Evidencio en IKNL maakt deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin werken verschillende partijen aan een informatiestandaard voor de oncologie. Deze standaard is de basis voor elektronische gegevensuitwisseling en meervoudig gebruik van patiëntgegevens voor verschillende toepassingen. Daarmee worden Oncoguide en Evidencio een integraal onderdeel van een digitaal ecosysteem voor data driven healthcare en beslissingsondersteuning.

Met OncolinQ sluit IKNL aan bij het project Registratie aan de bron , Health RI (de nationale infrastructuur voor personalized medicine & health research) en de Health Deal (ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie).

Meer bronnen beschikbaar in Oncoguide
In de toekomst komen naast richtlijnen en gevalideerde predictiemodellen nog meer bronnen in Oncoguide beschikbaar, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), zoals gegevens over bijwerkingen van medicijnen en trial-alerts.

Meer informatie
Download Oncoguide voor tablet of IPad via de Apple App Store of Google Play of ga naar oncoguide.nl.

Op iknl.nl vindt u meer informatie over Oncoguide. Bekijk ook de demovideo en reacties van zorgprofessionals.

Voor informatie over Evidencio en het Evidencio Platform ga naar www.evidencio.com.

volg ons: