zorgpaden

Voor de behandeling van longkanker werkt ons ziekenhuis samen met twee andere ziekenhuizen en een aantal praktijken in de eerste lijn. Hoe komen we in deze samenwerking tot een transmuraal zorgpad voor longkanker?

IKNL voor hulp bij zorgpaden
Met deze en andere vragen over de ontwikkeling van een transmuraal en integraal oncologisch zorgpad voor één of meer tumortypen, kunt u terecht bij IKNL.

Integraal oncologisch zorgpad
Oncologische zorgprocessen zijn complex. Dit komt omdat diverse disciplines, afdelingen en organisaties in de eerste en tweede lijn betrokken zijn. De vele overdrachtsmomenten maken de zorg kwetsbaar. Goede organisatie van de zorg is daarom nodig. Een integraal oncologisch zorgpad draagt bij aan een continu zorgproces van de hele keten waarbij overdrachtsmomenten naadloos op elkaar aansluiten.

Actuele IKNL formats
Voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad in uw eigen instelling, heeft IKNL formats voor mamma-, colon-, prostaat-, ovarium- en longcarcinoom , melanoom , verdenking perihilair cholangiocarcinoom en een niet-tumorspecifiek format  (zie www.iknl.nl/shop). Deze formats worden jaarlijks geactualiseerd en aan veranderde normen of gereviseerde richtlijnen aangepast. Daarnaast is een handleiding beschikbaar hoe je stapsgewijs een ziekenhuisoverstijgend zorgpad (met meerdere ziekenhuizen) dan wel binnen 1 ziekenhuis kunt implementeren.

Aanbod op maat
Afhankelijk van de behoeften ontwikkelt IKNL samen met u een aanbod op maat.
Hierbij kunt u denken aan combinaties van de volgende mogelijkheden:

 • Een training voor professionals die zorgpaden ontwikkelen en/of coaching on the job.
 • Een adviestraject voor ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van een zorgpad. Dit traject kan bestaan uit:
  Nulmeting voor het krijgen van inzicht van prestaties van huidige zorgpad.
  • Analyse van bestaande en wenselijke situatie van de zorg.
  • Begeleiding bij beschrijving van het zorgpad.
  • Advisering over implementatie, evaluatie en borging van het zorgpad.
  • Advisering over en begeleiding bij verbetertrajecten die voortkomen uit het zorgpad.
Diverse IKNL-instrumenten beschikbaar voor u
IKNL stelt bij het begeleiden van een traject of het geven van een training diverse instrumenten ter beschikking waaronder handleidingen en formats van zorgpaden per tumorsoort. De IKNL- aanpak is gebaseerd op het model Integrale Oncologische Zorgpaden. Dit is een raamwerk voor ontwikkeling en implementatie van zorgpaden.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: