webbased zelfevaluatie

U kunt met behulp van een webbased zelfevaluatie nagaan in hoeverre uw organisatie van oncologische zorg voldoet aan de normen.

Hulpmiddel

De evaluatie is gebaseerd op het kwaliteitskader Organisatie oncologische zorgen en is een hulpmiddel bij:
  • het uitvoeren van een zelfevaluatie
  • het voorbereiden op het maken van een jaarplan oncologische zorg
  • de voorbereiding en rapportage van de visitatiecommissie
Inhoud
De zelfevaluatie is een instrument waarin u gegevens kunt opslaan, aanvullen, wijzigen en raadplegen. Dat maakt de voorbereidingen voor vervolgvisitaties eenvoudiger. De vragenlijsten zijn voor de verschillende professionals in de oncologische zorg op maat gemaakt.
Zo krijgt u ziekenhuisbreed inzicht:
  • in hoeverre de organisatie van de oncologische zorg aan de kwaliteitseisen voldoet
  • in hoeverre men het ingezette beleid in het ziekenhuis volgt.
    Wanneer u het instrument herhaaldelijk gebruikt, wordt duidelijk of de ingezette veranderingen ook verbetering opleveren.

Demoversie
De demoversie van de zelfevaluatie (gebruikersnaam: demo, wachtwoord: demo) geeft een beeld van de werkwijze.
Uw antwoorden worden niet bewaard bij het verlaten van de demoversie. U kunt wel een print maken. 

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Toegangscode aanvragen voor de demoversie?
Neem contact op met
Willien Westerhuis
t 088 234 67 76

volg ons: