tumorspecifieke visitatie

Vanaf 2015 richt IKNL zich op tumorspecifieke visitatie. Tijdens zo’n tumorspecifieke visitatie beoordeelt de commissie het zorgpad en de ketenafspraken aan de hand van een tumorspecifiek kader.

Tumorspecifieke kaders

Momenteel ontwikkelt IKNL tumorspecifieke kaders voor long- prostaat-, mamma- en colon-rectumcarcinoom, die met de betreffende wetenschappelijke verenigingen worden vastgesteld. De eerste tumorspecifieke visitatie longcarcinoom heeft eind 2013 gevonden.  Een tweede tumorspecifieke visitatie voor long- en prostaatcarcinoom is in voorbereiding.

Kwaliteitskader
Het algemene Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg blijft beschikbaar voor de ziekenhuisbrede visitatie. Recente aanpassingen zijn vooral gericht op de ontwikkeling dat instellingen meer met elkaar samenwerken in de gehele transmurale keten.

De deelaccreditatie oncologie die werd afgegeven door het NIAZ vervalt vanaf 2015.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: