kwaliteitskader

Wilt u een oncologisch beleidsplan opstellen of wilt u controleren of uw oncologische zorg aan de randvoorwaarden voldoet?

Kwaliteitskader
Het Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg (PDF) bevat de basiselementen voor goede oncologische ketenzorg. U kunt het gebruiken als hulpmiddel voor beleidsontwikkeling in uw algemene of universitaire ziekenhuis en als instrument voor visitatie.

Praktisch toepasbaar
Het kwaliteitskader wordt periodiek herzien op basis van uw ervaringen. Zo maken wij bijvoorbeeld normen beter meetbaar en zorgen we voor vereenvoudigingen als de normen te gedetailleerd beschreven staan. Het doel dat IKNL heeft, is een bruikbaar kader te bieden waarmee u uw oncologisch beleid kunt opstellen en evalueren.

 

Kwaliteitskader organisatie oncologische zorg

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: